Ny fakultetsdirektør ansatt

Nyhetportlet

Ny fakultetsdirektør ansatt

Ny fakultetsdirektør ansatt

Ruby Kristin Myhren er ansatt som ny fakultetsdirektør ved Fakultet for helsevitenskap (HV) ved OsloMet.

Ruby Kristin Myhren kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen. Hun har lang og bred ledererfaring på flere nivåer, og har blant annet ledet et bredt spekter med helse- og omsorgstjenester for både barn og voksne.

Foto av Ruby Kristin Myhren, påtroppende fakultetsdirektør ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.
 

Myhren har bachelorgrad både i psykologi og sosiologi fra Universitetet i Oslo, og Master of science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har hun gjennomført Nasjonal lederutdanning i helseledelse fra BI.

Hun ser frem til å starte arbeidet ved OsloMet.

– Dette er en veldig spennende mulighet, og jeg gleder meg til å bli kjent med og ta del i den spennende utviklingen og innovasjonen som foregår på OsloMet. Å komme fra utøvende tjenester inn på Fakultet for helsevitenskap, håper jeg kan være en positiv faktor i fremtidige samarbeid, sier Myhren.

Påtroppende dekan, Marit Kirkevold, ved Fakultet for helsevitenskap er glad for ansettelsen.

– Ruby Kristin Myhren har lang og spennende ledererfaring, blant annet fra kommunehelsetjenesten, og kan bringe nye og nyttige perspektiver til fakultetet. Vi ser frem til å ønske henne velkommen og bli mer kjent med henne, sier Kirkevold.

Fungeringer på fakultetet

Ruby Kristin Myhren overtar stillingen som fakultetsdirektør etter Linda Helgesen, som 1. februar starter i jobben som ny høgskoledirektør på Lovisenberg diakonale høgskole.

Frem til Ruby Kristin Myhren starter tiltrer 1. mai, vil Anne Blikra fungere som fakultetsdirektør ved Fakultet for helsevitenskap.

Ingrid Ruud Knutsen blir fungerende instituttleder på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid fra 1. februar, da tidligere instituttleder Marit Kirkevold starter i stillingen som dekan ved Fakultet for helsevitenskap.

Instituttlederstillingen etter Kirkevold er lyst ut, og vil bli besatt i løpet av kort tid.