Dekaner ansatt

Nyhetportlet

Fasade med gul OsloMet-logo

Dekaner ansatt

Styret ansatte 13. november Marit Kirkevold som dekan ved Fakultet for helsevitenskap, og Oddgeir Osland som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Universitetsstyret ved OsloMet ansatte de to dekanene i et ekstraordinært styremøte 13. november.  

De to tiltrer sine stillinger 1. februar 2024, i åremålsstillinger på fire år.  

Dekan ved Fakultet for helsevitenskap

Marit Kirkevold er ansatt som ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap, og kommer fra stillingen som leder for institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet, hvor hun har vært siden 2019. 

Før det jobbet hun som professor i sykepleie ved Universitetet i Oslo, hvor hun ledet avdeling for sykepleievitenskap fra 2011-2019. Hun har også vært forsker ved Ahus og professor ved Aarhus Universitet, og har master- og doktorgrad fra Columbia University i New York. Hun har de siste åtte årene ledet den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og har tidligere ledet det strategiske fagorganet for helse- og sosialfagutdanningene i Universitets- og høgskolerådet.

Portrettbilde av Marit Kirkevold.
Marit Kirkevold. Foto: Marit Christiansen / OsloMet

Hun ser frem til nye oppgaver ved universitetet.

– Jeg takker for den store tilliten det er å bli ansatt som ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap, som har en viktig rolle i å bidra til å løse fremtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene, sier Marit Kirkevold.  

– Jeg ser frem til å bygge videre på det fremtidsrettede arbeidet Gro Jamtvedt har ledet gjennom sine år som dekan, i godt samarbeid med alle de dyktige lederne og medarbeiderne ved fakultetet, og våre gode samarbeidspartnere. Jeg gleder meg også til å bli en del av universitetets ledergruppe, og delta i arbeidet med å videreutvikle OsloMet som et fremtids- og profesjonsrettet universitet, sier hun.

Rektor Christen Krogh er glad for å løfte frem intern kompetanse.

– Marit Kirkevold kjenner både OsloMet og Fakultet for helsevitenskap godt fra før, og har lang erfaring fra sektoren med forskning, utdanning og ledelse. Hun har bred kompetanse innenfor helseprofesjonene og god innsikt i hvordan fakultetet og universitetet kan bidra til å møte samfunnets og helsevesenets utfordringer og behov.

–  Marit er en tydelig leder, og jeg er trygg på at hun vil bygge videre på det gode arbeidet som sittende dekan, Gro Jamtvedt, har gjort, sier rektor.

– Jeg vil også takke Gro for dedikert arbeid og utvikling av Fakultet for helsevitenskap gjennom åtte år som dekan. Spesielt har hennes engasjement for økt tverrfaglig samarbeid vært retningsgivende for fakultetet og universitetet, sier rektor Christen Krogh.

Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Oddgeir Osland er ansatt som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og går dermed inn i sin andre periode som dekan ved fakultetet siden han tiltrådte 1. februar 2020.

Fra 2011 til 2020 var han leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, og før det jobbet han blant annet flere år som forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Osland er utdannet sosiolog, Cand.polit., fra Universitetet i Bergen.  

Portrettbilde av Oddgeir Osland.

Han er glad for å kunne fortsette arbeidet ved Fakultet for samfunnsvitenskap.  

– Jeg er svært glad for tilbudet om fornyet åremål, og ser fram til fire nye år med godt samarbeid med kollegiet, studentene og universitetsledelsen, sier Osland.  

Rektor Christen Krogh er glad for at Osland fortsetter.

–  Oddgeir har lang og verdifull erfaring fra OsloMet og Fakultet for samfunnsvitenskap. Som sosiolog har han bred kunnskap om fagområdene ved fakultetet, og også inngående forståelse for profesjonsutdanningene våre og universitetets rolle i samfunnet. Dette er svært viktige perspektiver jeg er glad for at han bidrar med inn i universitetets ledergruppe, sier rektor.