Legg inn kontaktinformasjon i DFØ-appen 

Nyhetportlet

Logoen til OsloMet

Legg inn kontaktinformasjon i DFØ-appen 

Alle ansatte bes om å legge inn privat e-post og privat mobilnummer i DFØ-appen eller via SAP-portalen innen 2. oktober. 

OsloMet kan ha behov for å nå deg som ansatt gjennom andre kanaler enn når du er innlogget på jobb, særlig hvis du får problemer med innlogging på jobbkonto eller det er behov for å gjenopprette en konto.

For ansatte som startet ved OsloMet i 2023, er privat kontaktinformasjon allerede lagt inn hos DFØ.

Startet du før 2023, er det viktig at du legger inn privat e-post og privat mobilnummer enten i DFØ-appen under "Mine opplysninger", eller via SAP-portalen under "Arbeidsforhold – mine opplysninger".

Dersom du har et jobbmobilnummer, ber vi deg også om å legge inn dette i DFØ-appen eller via SAP-portalen.

Les mer på DFØs nettsider (dfo.no) 

Mobilnummer til ansatte

Fra uke 40 vil mobilnummer igjen vises i ansattprofil på oslomet.no.

De som tidligere har reservert seg mot å ha mobilnummer i sin profil, vil fremdeles være reservert når feltet med mobilnummer vises igjen på nettsiden.

Nyansatte må aktivt velge at mobilnummer skal vises. Hvordan du kan reservere deg eller vise mobilnummer kan du lese mer om her.

Ved spørsmål ta kontakt med hr-fellestjenester@oslomet.no