Internasjonalt teknologisamarbeid 

Nyhetportlet

Foto av delegasjonen fra Singapore Institute of Technology som holder opp den signerte avtalen, sammen med prorektor Carl Thodesen.

Internasjonalt teknologisamarbeid 

OsloMet signerte 6. juni en samarbeidsavtale med Singapore Institute of Technology. 

Prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid ved OsloMet, Carl Thodesen, har på vegne av universitetet signert en Memorandum of understanding med Singapore Institute of Technology (SIT), som var representert ved Cluster director Kenneth Low.

Signeringen skjedde 6. juni, i forbindelse med at en delegasjon fra SIT besøkte OsloMet for å diskutere mulige samarbeid om utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter.

Singapore Institute of Technology (SIT) er Singapores første universitet for anvendt læring og det tredje største universitetet målt etter antall studenter i Singapore. SIT har som mål å være ledende på innovativ universitetsutdanning, og integrerer undervisning og praksis tett på industri og næringsliv.

Ønsker flere typer samarbeid

Prorektor Carl Thodesen ser frem til samarbeidet videre. 

– OsloMet har likheter med Singapore of Technology, ved at vi er så tett på samfunnet med våre profesjonsutdanninger. SIT har en spesiell pedagogisk innretning som kobler sammen arbeid og studier, som vi ved OsloMet kan hente inspirasjon fra, sier Thodesen.

– Jeg ser frem til å se hvilke aktiviteter vi kan utvikle sammen, sier han.

I avtalen står det at partene i første omgang skal utforske muligheter for samarbeid om student- og medarbeiderutveksling, etter- og videreutdanningstilbud (EVU), og anvendte forskningsaktiviteter.

Målet er å fremme innovative utdanningstilbud som adresserer utfordringene i industrien og samfunnet.

Det vil først og fremst være teknologi-instituttene ved OsloMets Fakultet for teknologi, kunst og design som ha kontakt med SIT. Instituttene vil gjennom samarbeidet kunne styrke sine studieportefølje på bachelor-, master- og EVU-nivå, forbedre forskningsmulighetene, og utvide sitt internasjonale nettverk. Samarbeidet vil også legge til rette for utvikling av nye initiativer som kan bidra til instituttenes vekst og utvikling.

Helsesamarbeid med Singapore fra før

OsloMet har allerede en samarbeidsavtale med fagmiljøer i Singapore, etter at Fakultet for helsevitenskap signerte en avtale med Faculty of Medicine (Loo Ling School of Medicine) ved National University of Singapore høsten 2023.

Denne avtalen innebærer at de to fagmiljøene skal til bidra til gjensidig styrking av kunnskap og utdanninger innenfor blant annet jordmorfag og helsesykepleie, og helseteknologi.