Helsesamarbeid med Singapore 

Nyhetportlet

Foto av en delegasjon mennesker fra både OsloMet og National University of Singapore som samles rundt den signerte avtalen.

Helsesamarbeid med Singapore 

OsloMet inngikk nylig en samarbeidsavtale med National University of Singapore (NUS) om utvikling av fagområder innenfor helse og helseteknologi. 

OsloMet besøkte i slutten av september National University of Singapore (NUS) og Singapore Institute of Technology (SiT) i forbindelse med Norway-Singapore Science Week, arrangert av Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Singapore. Fra Norge deltok også NTNU, UiT og SINTEF.

Delegasjonen fra OsloMet besto av representanter fra Fakultet for teknologi, kunst og design og Fakultet fra helsevitenskap, i tillegg til prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, Carl Thodesen.

Under oppholdet signerte Fakultet for helsevitenskap (HV) ved OsloMet en samarbeidsavtale med Faculty of Medicine (Loo Ling School of Medicine) ved National University of Singapore. Avtalen innebærer at de to fagmiljøene skal til bidra til gjensidig styrking av kunnskap og utdanninger innenfor blant annet jordmorfag og helsesykepleie, og helseteknologi.

Fremragende samarbeidspartner

Dekan ved Fakultet for helsevitenskap, Gro Jamtvedt, er stolt og glad for samarbeidet.

– National University of Singapore er et av Asias beste universiteter og ble tidligere i år rangert som det niende fremste i verden. De har sterke og imponerende fagmiljøer innenfor helse, og vi har åpenbart mye å lære av dem, blant annet på områder knyttet til helseinnovasjon og helseteknologi, sier Jamtvedt.

– Det var gledelig at de ser styrker hos oss også som de ønsker å trekke veksler på, blant annet våre utdanninger innenfor jordmorfag og helsesykepleie, sier hun.

Representanter fra National University of Singapore sitt institutt for helseteknologi vil delta på OsloMets første konferanse om intelligent helse som arrangeres 19. og 20. oktober.

Viktig samarbeid

Norge og Singapore har hatt et langvarig faglig samarbeid innenfor flere felt, og OsloMet har også en stund hatt kontakt med National University of Singapore (NUS) om økt samarbeid.

– At vi nå får mulighet til å konkretisere samarbeidet med deres fagmiljøer knyttet til helse og teknologi, betyr mye for OsloMet, sier prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, Carl Thodesen.

– Jeg opplever stort engasjement fra våre ansatte som er med i samarbeidet, og tror at dette kan være til stor glede og nytte for både ansatte og studenter i ulike fagmiljøer, sier Thodesen.