Cristin-innhold endres på personprofiler

Nyhetportlet

Fasade med OsloMet-logo og noen trær i forgrunnen.

Cristin-innhold endres på personprofiler

Publikasjoner, emneord og fagområder som er registrert i forskningsdatabasen Cristin hentes inn på personprofilene som vises på oslomet.no. Fra 26. september vil vi merke noen endringer.

Endringene skjer i hvordan publikasjoner og forskningsresultater vises på personprofilene:

  • Enkelte forskere som har opplevd at publikasjoner og forskningsresultater ikke vises på sin personprofil, vil nå få inn dette.
  • Utgiver vil bli inkludert i noen forskningsrapporter der dette har manglet.   
  • Det blir ingen lenker til tidsskrifter.
  • DOI-lenker vil bli vist der de er tilgjengelige (DOI=digital object identifier).
  • Kapittelnummer for deler av bok kan mangle.
  • Rekkefølgen på publikasjoner innenfor et år vil endres dersom publikasjonsmåned ikke er tilgjengelig.

Hold ansattprofilen din oppdatert

Ansattprofilsidene er svært godt besøkt, og hadde til sammen mer enn 700 000 visninger og 30 000 klikk fra Google det siste året. Gjennom en god profilside er du synlig både for studenter, kolleger og samarbeidspartnere.

På din personprofil er det et fritekst-felt du kan redigere selv, som et supplement til all informasjonen som hentes fra Cristin og andre systemer. Slik går du frem:

  1. Logg deg inn på ansattsidene. Klikk på "Meny" og velg "Rediger profil".
  2. Legg inn en tekst som beskriver dine forskningsområder, og hold den oppdatert.

Bakgrunn

Cristin (cristin.no) er en av Sikts (sikt.no) mange fellestjenester innen høyere utdanning og forskning. Når det skjer endringer og utvikling i systemer som er integrert med våre nettsider påvirker det hvordan informasjonen fra disse systemene vises hos oss. OsloMet har begrenset mulighet til å påvirke visningen.

Videreutviklingen av Cristin ses i sammenheng med utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). Cristin og NVA skal bli én tjeneste (Cris/NVA) med en samlet oversikt over norsk forskning og åpen tilgang til publikasjoner.

Avdeling for IKT, Avdeling for forskning og utvikling og Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon samarbeider om å sikre at personprofilene fortsatt skal hente inn informasjon fra Cristin på beste måte.

Hvor kan jeg melde feil?

Eventuelle feil og endringer som ikke er nevnt over kan meldes til IT-servicedesk.

Mer om ansattprofil og Cris/NVA