Christen Krogh blir ny OsloMet-rektor

Nyhetportlet

Foto av nyansatt rektor ved OsloMet, Christen Krogh

Fotograf: Johnny Vaet Nordskog/Newslab

Christen Krogh blir ny OsloMet-rektor

Universitetsstyret ansatte 8. desember Christen Krogh som rektor ved OsloMet fra 1. mars 2022. Krogh kommer fra stillingen som prorektor ved Høyskolen Kristiania. 

– Styret har i dag ansatt en godt kvalifisert rektor for OsloMet – storbyuniversitetet. Christen Krogh har bred erfaring fra akademia og næringsliv, og vil kunne styrke universitetets posisjon nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder Trine Syvertsen.

– Krogh har sterk analytisk og strategisk kompetanse, og et stort engasjement for samfunnsoppdraget. Jeg ser fram til å samarbeide med Krogh om å videreutvikle OsloMet som Norges tredje største universitet og en god samarbeidspartner for våre omgivelser, sier Syvertsen. 

Styrelederen understreker at det har vært et grundig rekrutteringsarbeid og gode søkere til stillingen. 

– Det er en omfattende prosess å ansette en rektor, og mange har lagt ned mye arbeid med intervjuer og vurdering av gode kandidater, sier hun.

Motivert rektor 

Christen Krogh tiltrer som rektor ved OsloMet 1. mars i 2022, og ser frem til å være med å utvikle universitetet videre. 

– Jeg er både stolt og ydmyk over at styret tiltror meg rollen som rektor, sier Christen Krogh. 

– OsloMet er en av de viktigste leverandørene av kunnskap og kompetente kandidater til prioriterte områder i samfunnet. Å jobbe for å styrke dette ytterligere, og samtidig bidra til at universitetet tar en enda mer aktiv plass i den offentlige debatten, er jeg svært motivert for, sier han.

Krogh kommer fra stillingen som prorektor ved Høyskolen Kristiania, hvor han har hatt ansvar for høyskolens strategi for samarbeid med arbeidslivet. Før det var han avdelingsdirektør i Forskningsrådet, utviklingsdirektør i Opera Software og forskningssjef i SINTEF.

Mellom 2012 og 2014 var Krogh forskningsdirektør ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus. Da rakk han å være med å etablere Senter for velferds og arbeidslivsforskning (SVA). Nå gleder han seg til å vende tilbake til det nye universitetet.

– Jeg trivdes svært godt ved OsloMet sist, og gleder meg til å samarbeide med både gamle og nye kolleger igjen. 

Han mener det er viktig at alle ansatte opplever at de er på samme lag.

– Vi klarer bare å oppfylle det store samfunnsoppdraget vårt ved å jobbe godt sammen, på tvers av fagområder og av fag og administrasjon, sier den påtroppende rektoren. 

Tett på samfunnet

Krogh har faglig bakgrunn fra både humaniora og teknologi. Han er utdannet sivilingeniør fra Glasgow University, og har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

– Samfunnet har store omstillingsbehov knyttet til det grønne skiftet, ny teknologi, sosial ulikhet, eldrebølgen og helseutfordringer for å nevne noe. Med sine relevante fagmiljøer og utdanninger har OsloMet en viktig rolle i arbeidet med å møte disse behovene, og vi skal være tett på samfunnet, sier Krogh. 

– Vi skal også ha rom for langsiktig og nysgjerrighetsdrevet forskning, fortsetter han. 

– OsloMet sin satsing på forskningskvalitet må styrkes og utvides videre. Forskning er dessuten både eliteidrett og breddeidrett. Alle ansatte i faglige stillinger bør ha forskningsspørsmål de undersøker. 

– Så må vi ikke glemme at undervisning er den første oppgaven til et universitet. OsloMet må fortsette å sette utdanning og studentene i sentrum, og sikre et godt læringsmiljø og gode rammer for studentenes faglige sosialisering, sier han.

Forlenget åremål

Styret har ansatt Christen Krogh i en åremålsstilling frem til 31. juli 2027. 

Da forhenværende rektor Curt Rice i sommer sa opp stillingen over halvveis i perioden som løp ut juli 2023, vedtok styret i juni å utvide åremålsperioden fra fire til drøye fem år, for å unngå to rekrutteringsprosesser innenfor et kort tidsrom. 

Nina Waaler har fungert som rektor i perioden fra 1. august, og vil fungere frem til Krogh tiltrer. 

Les tidligere sak om rektorutlysningen og ansettelsesprosessen