Ansattes visningsnavn – nå mulig å justere

Nyhetportlet

Bilde av bygg på campus i Pilestredet.

Ansattes visningsnavn – nå mulig å justere

Etter innføringen av ny sektorløsning for helhetlig identitets- og tilgangsstyring (IAM), er visningsnavnet til ansatte hele det folkeregistrerte navnet. Nå er det mulig å begrense antall navn som vises på OsloMets nettsider.

Etter innføringen av IAM har OsloMet i samarbeid med Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, jobbet for å forbedre løsningen.  

Muligheten for å endre ditt visningsnavn og stillingstittel på ansattprofil på oslomet.no er nå tilbake. Dette gjelder imidlertid bare visning på nettsidene våre oslomet.no og ansattsidene, og ikke i Microsoft Office 365, som f.eks.Teams og Outlook.  

Visningsnavnet til ansatte er hele det folkeregistrerte navnet. Nå er det mulig å begrense antall navn som vises. Endringene kan du gjøre selv på samme måte som før på ansattsidene. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.  

HR-medarbeidere har jobbet med å rette opp meldte feil, så ta en titt og sjekk om din side er oppdatert, før du melder inn endringsønske.   

Åpnes for alternativ e-postadresse

E-postadressen til nyansatte består nå av siffer og tall. Det er flere som melder om at de ønsker å kunne bruke en alternativ adresse med eget fornavn og etternavn. Det jobbes med å få en løsning for dette i nærmeste fremtid.

Endringene er gjort basert på tilbakemeldinger fra virksomheten og universitetets ledermøte. Et tverrfaglig team jobber videre med rettelser og forbedringer.