Veiledninger for registrering av utreisende utvekslingsstudenter - Ansatt

Veiledninger knyttet til registrering av utvekslingsstudenter ut

Veiledninger knyttet til registrering av utvekslingsstudenter ut

Her finner du veiledninger og årshjul knyttet til FS-registreringer av utreisende studenter. Veiledningene følger tidslinjen i årshjulet og er også klikkbare fra årshjulsdokumentet

Årshjul

Årshjul for FS-arbeid - utreisende studenter (søknadsfrist 1. september) 

Årshjul for FS-arbeid - utreisende studenter (søknadsfrist 1. februar)

Her finner du årshjul med oversikt over alle nødvendige registreringer i FS for utreisende studenter, samt frister og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de ulike handlingene. Bildet under viser forklaring på de ulike fargekodene i årshjulet.

For administrative internasjonale koordinatorer

Hvordan henter du ut lister over søkerne dine?

Hvordan kvalifiserer og innstiller du egne søkere?

Hvordan henter du ut lister over dine innstilte studenter?

Hva endrer du dersom ekstern institusjon sier nei eller søkeren har endret mening i perioden mellom innstilling og generering av Utvekslingsperson samlebilde?

Hva må du ferdigstille i Utvekslingsperson samlebilde og i forhåndsgodkjenningssak i Godkjenning samlebilde når IN har genert disse?

Hvordan registrerer du forhåndsgodkjente emner i Godkjenning samlebilde

Hvordan endrer du utvekslingsstatus, tid og/eller sted etter at Utvekslingsperson samlebilde er generert?

Hvordan registrerer du reisedatoer for studentene?

Hvordan oppdaterer du status for utvekslingsstudenter når de har kommet hjem?

Hvordan innpasser du utvekslingsoppholdet?

Hva gjør du dersom du må registrere en utvekslingsperson manuelt?

For IN

Hvordan henter du ut lister over søkerne til dine institusjonsavtaler?

Hvordan registrerer du karaktersnitt på søkerne?

Hvordan henter du ut innstillingslister for dine institusjonsavtaler?