Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Veiledninger for registrering av innreisende utvekslingsstudenter

Her finner du veiledninger og årshjul knyttet til FS-registreringer av innreisende studenter.Veiledningene følger tidslinjen i årshjulet.

Årshjul

Årshjul for FS-arbeid - innreisende studenter

For administrative internasjonale koordinatorer

Hvordan registrerer du en innreisende utvekslingsstudent?

Hva gjør du når studenten trekker seg?

For avtaleeiere på IN