Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Veiledninger for registrering av innreisende utvekslingsstudenter

Her finner du veiledninger og årshjul knyttet til FS-registreringer av innreisende studenter. Veiledningene følger tidslinjen i årshjulet.

Årshjul

Årshjul for FS-arbeid - innreisende studenter (søknadsfrist 15. april)

Årshjul for FS-arbeid - innreisende studenter (søknadsfrist 1. desember)

Her finner du årshjul med oversikt over alle nødvendige registreringer i FS for innreisende studenter, samt frister og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de ulike handlingene. Bildet under viser forklaring på de ulike fargekodene i årshjulet.

For administrative internasjonale koordinatorer

Hvordan registrerer du en innreisende utvekslingsstudent?

Hva gjør du når studenten trekker seg?

For avtaleeiere på IN

chatbot-portlet