Rammeavtale for datainnkjøp - Ansatt

Rammeavtale for datainnkjøp og spørreundersøkelser

Rammeavtale for datainnkjøp og spørreundersøkelser

OsloMet har en rammeavtale for datainnkjøp. Rammeavtalen skal i utgangspunktet brukes når det er behov for forskningsdata til spørreundersøkelser (survey), gruppesamtaler (fokusgrupper) og personlige intervju.

Rammeavtalen gjelder både for datainnkjøp i forbindelse med forskning og andre prosjekter, slik som studentundersøkelser og omdømmeundersøkelser. Se denne og andre rammeavtaler i avtalekatalogen.

 • Hvorfor en rammeavtale for datainnkjøp?

  En rammeavtale vil ha tre klare fordeler for forskerne og administrativt ansatte ved OsloMet:

  1. Prisen for selve datainnsamlingen blir lavere. Vi representer større kjøpermakt når en bestilling av data inngår i en pakke med kjøp av andre data.

  2. Kjøp av data går raskere. Per i dag vil man måtte sende anbud til flere potensielle tilbydere, både for å få være sikker på at man får en god pris og for å ivareta loven om offentlige innkjøp. Dette blir i mindre grad nødvendig når man har en rammeavtale. Dermed sparer man tid i en hektisk hverdag.

  3. Budsjettering blir enklere. I forskningssøknader er det viktig å budsjettere så nøyaktig som mulig. Det kan være vanskelig å budsjettere hva en datainnsamling koster lenge før innsamlingen tar til. Med en rammeavtale vil vi ha en prisliste (makspriser) der vi kan slå opp for å sjekke pris. Denne prislisten er forpliktende for tilbyderne Dermed blir anslagene sikrere, og man reduserer risikoen for budsjettavvik.

 • Informasjon om rammeavtalen

  Rammeavtalen gjelder når man trenger bistand til spørreundersøkelser (survey), gruppesamtaler (fokusgrupper) og personlige intervju. Rammeavtalen gjelder både for datainnkjøp i forbindelse med forskning og andre prosjekter, slik som studentundersøkelser og omdømmeundersøkelser. Det finnes situasjoner der rammeavtalen ikke skal brukes, men ta også da kontakt med oss fordi det det er vi som kjenner rammeavtalen som må godkjenne at denne ikke skal brukes.

  Rammeavtalen er delt i to:

  • For oppdrag som koster inntil 100 000 kr eks. mva: Da går oppdraget automatisk til Kantar (underleverandør Norsk Gallup). Hvis de ikke svarer på henvendelsen eller velger ikke å ta oppdraget går det automatisk til Opinion (underleverandør Norstat Norge, Polling & Statistics og Mi Pro). Hvis de heller ikke er interessert, går det til Respons Analyse. Hvis ingen av de tre nevnte tilbyderne er interessert, går oppdraget til Ipsos MMI.

  • For oppdrag som koster over 100 000 kr eks. mva. arrangeres det en minikonkurranse der Kantar, Ipsos, Opinion og Respons Analyse alle har mulighet til å komme med tilbud. Du som har tatt initiativ til datainnkjøpet bestemmer hvilket tilbud som vinner.

 • Fremgangsmåte

  For oppdrag som koster inntil 100 000 kr eks. mva.

  I dette tilfellet går oppdraget først til Kantar. Man fyller ut et avropskjema og sender dette til rett kontaktperson (se nedenfor). Kontaktpersonen sender dette skjemaet til Kantar.

  For oppdrag som koster over 100 000 kr eks. mva.

  I dette tilfellet skal det arrangeres en minikonkurranse der alle de fire tilbyderne kan delta.

  1. Man fyller da ut ett skjema (se merknader i skjemaene for hjelp): 05 SSA R – Bilag 2 D - Minikonkurransemal
  2. Send skjemaet til rett kontaktperson (se nedenfor)
  3. Kontaktpersonen ser gjennom skjemaene og ber eventuelt om mer informasjon.
  4. Når kontaktpersonen mener at skjemaene er i orden vil vedkommende sette i gang en minikonkurranse.
  5. Når tilbudene gjøres kjent for de fire leverandørene har disse en frist på inntil to uker med å komme med et tilbud. Tilbyderne kan også stille spørsmål hvis de mener noe er uklart ved skjemaene.
  6. Når fristen for å gi tilbud har gått ut vil kontaktpersonen sende deg tilbudene. Du må da evaluere disse. Kriteriene er da de samme kriteriene som du oppga i Vedlegg 1.
  7. Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor du plukket ut en bestemt tilbyder som vinner. Send begrunnelsen til kontaktpersonen din.
  8. Kontaktpersonen sender ut begrunnelsen til alle som har levert tilbud.
  9. Det inngås en kontrakt med tilbyderen som vant.
  10. Datainnsamling kan starte så snart kontrakten er signert av OsloMet og tilbyderen som vant.

  Kontaktpersoner