Har du en forretningsidé? | Forskningsresultater - Ansatt

Har du en idé?

Har du en idé?

Har du en idé som kan lede til et nytt produkt eller tjeneste? Kan forskningen din føre til nye metoder og prosesser i næringslivet eller offentlig sektor?

Vi ønsker å oppfordre deg som ansatt til å dele din innovative og nyskapende idé for vurdering av immaterielle rettigheter og beskyttelse. Immaterielle rettigheter kan omfatte patent, opphavsrett, varemerke eller designrettigheter. Har du spørsmål angående immaterielle rettigheter? Da kan du enten ta kontakt med en av innovasjonskontaktene eller så tilbyr Patentstyret veiledning på OsloMet for ansatte og studenter. 

Ved å registrere og beskytte intellektuell eiendom kan vi sikre at din innsats og kreativitet blir anerkjent og bevart.

Kontakt det sentrale innovasjonsteamet i FoU-avdelingen og meld inn din innovasjonsidé. Meld inn idéen ved å sende inn et Disclosure of Invention-skjema (DOFI). Du vil deretter bli kontaktet av innovasjonsteamet for en samtale for å vurdere idéen og om hva som trengs for å realisere idéen som et innovasjonsprosjekt. 

Vi vil gjennomgå innsendte idéer nøye og i henhold til gjeldende retningslinjer. Vær oppmerksom på at konfidensialitet vil bli ivaretatt.

Vi oppfordrer deg til å utnytte denne muligheten til å beskytte og fremme din nyskapende idé. Sammen kan vi bidra til å realisere idéens potensial og skape samfunnsforbedringer.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med å fylle ut DOFI-skjema? Ta kontakt med en av innovasjonskontaktene ved fakultetet eller senteret.

DOFI 

DOFI, som står for 'Disclosure of Invention', er det første formelle steget for å dokumentere immaterielle rettigheter. Innenfor OsloMet-systemet utgjør DOFI en bredere beskrivelse av en innovasjon eller en nyskapende idé. Det kan derfor også inkludere idéer og løsninger som ikke trenger patent. DOFI danner grunnlaget for å igangsette kommersialiseringsprosjekter, patentprosesser eller innovasjonssøknader.

En grundig DOFI-innsending skal alltid inneholde dato, navn på oppfinnerne og en kortfattet beskrivelse som fremhever det nyskapende og innovative ved ideen.

Hvem har rettigheter?

Eiendomsrettigheter beskrives i prosjektkontrakter, konsortieavtaler, Arbeidstakeroppfinnelsesloven og OsloMets politikk for immaterielle rettigheter. 
Nevnte dokumenter og politikk beskriver ikke hvem som har rett til å bli anerkjent som oppfinner, og dette kan være vanskelig å vurdere. Oppfinner(e) må avklares før patent man kan søke patent. 

DOFI kan sendes inn selv om rettighetene ikke er avklart, men de må da avklares tidlig i prosessen.