Veiledning om immaterielle rettigheter fra Patentstyret - Ansatt

Web-innholdvisning (global)

Veiledning om immaterielle rettigheter fra Patentstyret

Trenger du veiledning i hvordan beskytte immaterielle rettigheter (IPR)? Nå er Patentstyret tilgjengelig på campus.

Patentstyret er tilgjengelig på campus for studenter, forskere og øvrige ansatte for veiledning knyttet til IPR på følgende tidspunkt:  

  • Tirsdag 09. april kl. 10.00-13.00 
  • Onsdag 24. april kl. 10.00-13.00 
  • Tirsdag 14. mai kl. 10.00-13.00 
  • Onsdag 29. mai kl. 10.00-13.00 
  • Tirsdag 11. juni kl. 10.00-13.00 
  • Onsdag 26. juni kl. 10.00-13.00 

Sted: Falbesgate 5., fellesarealet etasje -1.

Hva kan Patentstyret hjelpe deg med?

  • Gi veiledning om hvorfor og hvordan du kan gå frem for å søke patent, varemerke eller registrere et design  
  • Gi oversikt over det teknologiske området du jobber med. Vet du hvem dine største konkurrenter er?  
  • Gi en grunnleggende opplæring i søk i patentdatabaser slik at du selv kan holde deg oppdatert

Patentstyret (patentstyret.no) er et kompetansesenter for kunnskap om immaterielle rettigheter, og er den myndigheten i Norge som behandler patent, varemerke - og designsøknader. 

Praktisk informasjon

Ønsker du å avtale et møtetidspunkt eller har spørsmål som ikke kan vente til neste gang Patentstyret er på campus? 

Send e-post til Line (lni@patentstyret.no) eller Jakob (jah@patentstyret.no) med kopi til Kbe@patentstyret.no

OsloMets kontaktperson: Karoline Aursland (oslomet.no)