Miljøvennlig drift - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Miljøvennlige tiltak

Nettverket Grønt OsloMet og avdeling for eiendom jobber kontinuerlig med miljøvennlige tiltak på OsloMet. Dette er noe av det vi har igangsatt.
 • Klimaregnskap

  Grønt OsloMet bidrar til å utarbeide universitetets årlige klimaregnskap.

 • Oppvarming og el-tiltak

  Hele campus Kjeller og nesten hele campus Pilestredet er oppvarmet av fjernvarme. Videre jobber OsloMet systematisk med å fase over til LED-belysning og behovsstyrt lys, og planlegger for bedre styring av elektrisk varme.

 • Kildesortering og returpunkter

  OsloMet vil bli bedre på kildesortering. Målet er å stadig øke sorteringsgraden slik at vi når 60 % sortert avfall. 

  Hjelp oss ved å kaste avfallet ditt riktig. Alle avfallsbeholderne har fargete topper for lettere å kunne sortere riktig:

  • SORT for restavfall
  • BLÅTT for plast
  • LYSEGRÅ for papir
  • GRØNN for matavfall
  • METALL for glass og metall

   Her kan du lese mer om avfallshåndtering og kildesortering ved OsloMet.

 • Resirkulering/gjenbruk

  OsloMet gjenbruker møbler på campus, eller gir bort det mye av det vi ikke lenger skal bruke selv. Det arrangeres bok-loppemarked på biblioteket, og IT-materiell gjenbrukes.

  Vi har en gjenbruksbu for ansatte og studenter, denne finner du i rom L041 under Pilestredet 44/52.

 • Pantetønner

  OsloMet samarbeider med firmaet Infinitum (infinitum.no) om å plassere gule pantetønner rundt på våre campus. Dette bidrar til å redusere mengden plast som potensielt kan forurense omgivelsene. Pengene som kommer inn skal benyttes på miljøtiltak for studenter og ansatte.

 • Miljøvennlig transport

  OsloMet legger til rette for at studenter og ansatte kan bruke sykkel. Det er utvendige sykkelparkeringer som er tilgjengelig for alle, og du finner også bysykkelstativer i umiddelbar nærhet. Det er bygd innendørs vaskestasjon for sykkel i Pilestredet, og pumpe- og mekkepunkt for sykkel er montert ute på campus både i Pilestredet og på Kjeller.

  Her kan du lese mer om sykkelparkering og -stell.

 • Bier på taket

  OsloMet har seks bikuber på taket i Pilestredet 52, der titusener av OsloMet-bier driv med bærekraftig pollineringsarbeid.

  Les mer om biene på ansatt.oslomet.no