Miljøvennlig drift - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Miljøvennlig drift

En oversikt over universitetets miljøvennlige drift på kort og lang sikt.

Avfallshåndtering

OsloMet vil bli bedre på sorteringsgrad. Målet er å øke sorteringsgraden fra 15 til 20 % over ett til to år (fra 45-60 %). Arbeidet starter med Pilestredet 52 der det gjennomføres en testpilot. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak for å øke sorteringsgraden, i samarbeid med Ragn Sells (renovasjonskonsernet OsloMet har avtale med).

Returpunkter

OsloMet har investert i nye fargete topper på avfallsbeholderne for lettere å kunne sortere riktig. Det vil bli satt opp plakater/skilt med enkle tekster i umiddelbar nærhet til avfallsbeholderne, som viser hva som skal sorteres hvor. Her kan du lese mer om avfallshåndtering og kildesortering ved OsloMet.

Innkjøp

Alle ansatte skal ivareta samfunns-, etikk- og miljøansvar i alle anskaffelser der dette er relevant. I praksis betyr dette at hvis det er relevant å stille miljøkrav skal de som jobber med den konkrete anskaffelsen, vurdere hvilke krav som kan stilles som kvalifikasjonskrav og/eller tildelingskrav.

Eltiltak

OsloMet jobber systematisk for å fase over til LED-belysning og behovsstyrt lys, og planlegger videre bedre styring av elektriske varme.

Miljøvennlig transport

El-bilsatsning

OsloMet er i prosess med å bytte ut våre tre biler med el-biler og hybridbiler. Vi har seks ladestasjoner for el-biler ved campus Kjeller. Vi ser på muligheten for å få til flere ladestasjoner.

Parkeringsplasser

Vi vurderer stadig reduksjon av antall parkeringsplasser. Siste reduksjon på Campus Pilestredet ble gjort i 2015.

  • På Campus Pilestredet har vi 8 HC-plasser i P46 og 3 HC-plasser i P35.
  • På Campus Kjeller har vi rundt 400 parkeringsplasser, hvor 80 plasser i parkeringskjeller er for tilsatte.

Tilrettelegging for bruk av sykler

OsloMet satser på å tilrettelegge for bruk av sykkel både for studenter og ansatte.  Det er lagt tilrette for utvendige sykkelparkeringer og egne sykkelstaller for ansatte. I nær anslutning til høgskolen finner du også bysykkelstativer.

Her finner du informasjon om sykkelparkeringstilbudet på OsloMet og hvor bysykkelstativene er plassert.

Resirkulering/gjenbruk

OsloMet har bevissthet på gjenbruk av møbler (gis bort), bok-loppemarked på biblioteket, og gjenbruk av IT-materiell.

Miljømerking av bygg

Status for teknisk tilstand er gårdeiers ansvar, men OsloMet er pådriver.

Fornybar oppvarming

Campus Kjeller og omtrent hele campus Pilestredet er 100 % oppvarmet av fjernvarme.

Røykfritt område

  • Det er totalt røykeforbud i universitetets lokaler.
  • Røyking må skje utendørs
  • Inngangspartiene er røykfritt område, enkelte bygg har oppmerkede ikke-røyker soner.
  • For at røyk ikke skal trenge inn gjennom dører, vinduer og ventilasjonsanlegg, må røykerne ikke stille seg opp der dette kan skje