Kontorplass eksterne - Ansatt

Avtalemal for kontorplass eller IT-tilganger for eksterne

Avtalemal for kontorplass eller IT-tilganger for eksterne

Avtalen gjelder alle som skal ha tilgang til våre systemer/bygg uten at det foreligger en formell arbeidsavtale med OsloMet.

Det er viktig at personen har signert på avtalen om kontorplass/systemtilgang og taushetserklæring før tilganger gis.

  • Ta kontakt med din HR avdeling for bistand med invitasjonsbrev for gjesteforskere, avtalemal for kontor avtale og taushetserklæring da det, pga. sikkerhetsrutiner, kun er tilgjengelig i HR Teams gruppen Internasjonal rekruttering og mottak/INTL. MOTTAK/Prosess for mottak, rutiner og maler
  • Taushetserklæring

Klikk på "EN" ved siden av menyen for å se engelsk versjon av disse dokumentene.