Kontorplass eksterne - Ansatt

Avtalemal for kontorplass eller IT-tilganger for eksterne

Avtalemal for kontorplass eller IT-tilganger for eksterne

Alle eksterne skal ha signert avtale og godkjenning på nivå 2 i organisasjonen før tilganger blir gitt til IT-systemer og bygg ved OsloMet

Ved innføring av fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) ved OsloMet skal kontrakt med start- og sluttdato ligge til grunn for tilganger. Det er nærmeste leders oppgave å sørge for at personen/gjesten har signert avtale og taushetserklæring før tilganger gis.