Informasjon om Erasmus+ studentutveksling for internasjonale koordinatorer - Ansatt

Informasjon om Erasmus+ studentutveksling

Informasjon om Erasmus+ studentutveksling

Her finner du rutinebeskrivelser og nødvendige maler og dokumenter for internasjonale koordinatorer knyttet til utreisende Erasmus+studenter.

Erasmus+

 • Erasmus + saksflyt studenter
 • Learning Agreement for Studies og Learning Agreement for Traineeship.
  Forklaring til felt som skal fylles ut, ligger som fotnoter til malen. Vær særlig oppmerksom på følgende:
  • Når studenten skal i kombinert studie- og praksisutveksling, SKAL Learning Agreement for studies brukes.
  • Når studentene skal i praksisutveksling, brukes Learning Agreement for traineeship. Dette gjelder enten praksis-oppholdet organiseres gjennom en partnerinstitusjon eller direkte med praksisstedet.
  • Feltet som omfatter undervisnings-/arbeidsspråk må fylles ut, både med hvilket språk det er snakk om og med hvilket nivå studenten skal oppnå i henhold til Erasmus + utvekslingsavtalen.
  • Responsible person at sending institution skal være vitenskapelig koordinator eller annen vitenskapelig ansatt ved OsloMet.

For å finne riktig (og oppdatert) versjon av ISCED-kodene for Field of Education, bruk ISCED-F 2013 Search Tool

 • Confirmation of stay for studier
 • Confirmation of stay for praksis
 • Studenter med tilretteleggingsbehov kan få ekstra stipend til tilrettelegging, men det er viktig at OsloMet fanger opp slike behov så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Her er en oversikt over hvem som gjør hva:
  • IN og internasjonale administrative koordinatorer informerer hverandre så snart det dukker opp studenter med behov.   
  • Koordinator innhenter dokumentasjon på behov.
  • Koordinator kartlegger hva studenten har behov for og hva partnerinstitusjon kan tilby, og hva det eventuelt koster.
  • IN kartlegger hvor mye ekstra Erasmus stipend som kan tildeles på bakgrunn av innhentet dokumentasjon.
 • Studenter som reiser på studieutveksling og som har barn har muligheten til å få et tilleggsstipend på 200 EUR pr måned. Studenten leverer søknadsskjema for tilleggsstipend sammen med LA.
 • OLS registrering. Når Learning agreements ennå ikke er ferdig utfylt, brukes dette skjemaet for å "bestille" OLS-lisenser for utreisende studenter. Alle felt må fylles ut. Informasjon om språkkrav hentes fra utvekslingsavtalen.