Grønne medlemskap - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Grønne medlemskap

En oversikt over universitetets grønne medlemskap.

CIENS

Et av Europas største forskningsfelleskap innen miljø, klima og samfunn. OsloMet er indirekte med i dette samarbeidet gjennom NIBR. Mer informasjon om CIENS finner du her.

Grønt punkt

OsloMet er kontrollmedlem i Grønt punkt (medlemskap for bedrifter som ikke produserer og bruker emballasje).  Som kontrollmedlem bidrar vi til at bedrifter som vi har innkjøpsavtaler med er bevisste på å samle inn og gjenvinne emballasje

Nordic Sustainable Campus Network - NSCN

OsloMet har vært medlem i dette nordiske nettverket for bærekraftige UH-institutsjoner siden 2014.  Mer informasjon om NSCN finner du her.

Næring for klima

OsloMet har signert Oslo klimaavtale og er dermed med i nettverket Næring for klima. Dette er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Gjeldende Klima- og energistrategi for Oslo (2016).

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, og OsloMet har signert programerklæringen for å være med som støttespillere. Les mer om Oslo miljøhovedstad 2019 og hva OsloMet har forpliktet seg til i den officielle programerklæringen (pdf).