Forvaltningsplan for ansatt.oslomet.no og student.oslomet.no - Ansatt

Forvaltningsplan for ansatt- og studentnettsider

Forvaltningsplan for ansatt- og studentnettsider

Student.oslomet.no og ansatt.oslomet.no er OsloMets nettsteder for nye og nåværende studenter og ansatte. Innholdet ligger åpent og tilgjengelig for alle med noen unntak. Nettstedene bruker Liferay som publiseringssystem.

Den generelle forvaltningsplanen for alle våre hovednettsteder finner du her. 

Denne delen av forvaltningsplanen omhandler kun den generelle delen av ansatt.oslomet.no og student.oslomet.no. 

Utdypende forvaltningsplaner

 • Meny og landingssider

  Som resten av nettstedene er menyene i kontinuerlig utvikling. Vi gjør endringer basert på analyser av hovedmålgruppenes brukeradferd og tilbakemeldinger. Vi følger også gjeldene praksis for plassering av enkelte menypunkter. Menypunkter skal ikke føre brukeren ut av nettstedene.

  • Meny og landingssider er basert på brukernes toppoppgaver.

  • Innhold på landingssider skal svare ut brukernes behov, eller store brukergruppers behov. Det betyr at innhold som eksempelvis kun retter seg mot få eller en gruppe ansatte med samme rolle, skal plasseres i relevant kanal for samhandling (Teams eller lignende).

  • Landingssider styres av avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon etter følgende kriterier:

   • Større mengde informasjon som skal presenteres samlet: for eksempel «Eksamen», «Kommunikasjon», «Personvern og informasjonssikkerhet».

   • Satsingsområde: Et område OsloMet satser på og som er aktuelt for en større mengde ansatte, for eksempel «OsloMet-akademiet».

 • Innholdsarbeid på nettsidene

  I Teams-gruppen «OsloMet på nett» finner du brukerveiledninger, utdypende retningslinjer for malverk og mer informasjon for ansatte med redigeringstilgang. Du vil bli lagt inn i teamet når du har fått godkjent søknad om redigeringstilgang. Rutine for innmelding av publisister finner du i punkt 3.2 i den generelle forvaltningsplanen.

  • Bruk «call to action» (handlingsknapp) bare når det utløser en handling, for eksempel påmeldingsknapp eller søknadsskjema. Du skal ikke bruke den som navigasjon for å komme til en ny informasjonsside.

  • Informasjonsboks («infoboks») skal du kun bruke til informasjon utenom det vanlige som gjelder i en tidsavgrenset periode.

  • Bruk trekkspill der det er hensiktsmessig å dele inn teksten etter tema eller ved lange tekster.

  • En kontaktboks kan brukes på flere sider samtidig. Sjekk alltid om det finnes en aktuell kontaktboks før du lager en ny. Bruk helst felles e-postadresser eller kontaktskjema.

  • Ved bruk av tredjepartssystemer for innhold (slik som Personalhåndboka/Compendia på ansattsidene), skal likevel brukere finne svar på selve brukeroppgaven på OsloMets nettsider. Brukerne skal ikke sendes direkte til tredjepartssystemet som ofte også krever ny innlogging. Dette er viktig for at brukerne skal få søketreff på det de leter etter hos eksterne søkemotorer eller på sidens interne søk.

  Banner og kampanjefelt

  • Banner bruker vi kun i krisekommunikasjon. Det vises øverst på nettsidene og styres av avd. SK. Vi kan velge mellom fargene turkis (viktig informasjon), gul (viktig informasjon, krise) og rød (alvorlig krise).

  • Kampanjefelt bruker vi i forbindelse med krisekommunikasjon, større institusjonsovergripende lanseringer og arrangementer, som for eksempel studiestart. Kampanjefelt styres av avd. SK.

  Dokumenter og filer

  Se overordnet forvaltningsplan.

  Ansvar for innhold

  Ansvar for innhold beskrives i «Utdypende om student.oslomet.no» og «Utdypende om ansatt.oslomet.no».