Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Forsikring

Som arbeidstaker i staten er du forsikret både gjennom lovpålagte og tariffavtalte ordninger for person- og tingskade. De fleste forsikrings- og erstatningsordninger samordnes slik at du alltid får utbetalt etter den ordningen som gir høyest erstatningsbeløp.

Gruppelivsforsikring

Er du tilsatt ved OsloMet og har over 20 % stilling, har du rett til gruppelivsforsikring som utbetales de etterlatte når en tilsatt dør. Beløpet er en engangsytelse som fastsettes etter grunnbeløpet i folketrygden.

Les mer på https://www.spk.no/Forsikring/Gruppeliv/

Yrkesskadeforsikring

Er du tilsatt ved OsloMet og har over 20 % stilling, har du rett til yrkesskadeforsikring som sikrer erstatning du som tilsatt rammes av yrkesskade eller dør som følge av yrkesskade. Utgifter til behandling forbundet med yrkesskade dekkes av yrkesskadeforsikringen fra Statens Pensjonskasse. Les mer om hvordan melding av yrkesskade gjøres til NAV og SPK  her.

Les mer på https://www.spk.no/Forsikring/Yrkesskadeforsikring/

Reiseforsikring på tjenestereiser

Les mer om reiseforsikring.

Mer informasjon om forsikrings- og erstatningsordninger i staten finner du i Statens personalhåndbok.

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet