Formidling og publisering - Ansatt

Formidling og publisering

Formidling og publisering

Bibliotek og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket hjelper deg med litteratursøk og tilgang til kilder, Open access og publisering, synlighet og forskningsformidling, skrivestøtte og bibliotekarhjelp.

Cristin

Cristin – Current Research Information System in Norway – dokumenterer og synliggjør din forskning. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Forskningsevaluering

Fagmiljøer og forskere må utvikle og fremme ny praksis for evaluering av forskning og forskningsaktivitet som følge av at OsloMet har knyttet seg til anbefalingene i Dora-erklæringen. 

Synliggjøring av forskning

Synliggjøring av forskning - gjør forskningen din synlig for søkemotorer og opprett en forskerprofil med en digital identifikator som skiller deg fra andre forskere. Tips om hvordan du formidler og markedsfører artikkelen din og hvordan du kan overvåke den i sosiale medier og andre kanaler.

Open Access

Åpen tilgang (Open Access - OA) til forskningspublikasjoner og forskningsdata innebærer at disse gjøres fritt tilgjengelig for alle på nettet.

Publisering

I en publiseringsprosess er det flere elementer å ta høyde for. Har du f.eks. ambisjoner om å søke utenlandske forskningsfinansiører om midler, er det viktig at du er bevisst hvilke tidsskrifter du publiserer i.