Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Ferie

Her finner du informasjon om ferie og ferieavvikling.
 • regel

  Leder må godkjenne ferien.

 • regel

  Søk ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen

Ferie

 • Feriens lengde er 5 uker – 25 arbeidsdager.
 • Ved deltid med ukentlige fridager regnes fridagene som feriedager, jf. ferielovens § 5 nr. 1.
 • Man har rett til full feriefritid selv om man ikke har opparbeidet seg rett til full ferielønn.
 • Tiltrer man en stilling etter 30. september har man bare rett til én uke ferie.

Søke om ferie

TA-ansatte

 • Før du kan avvikle ferie, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i  SAP-portalen.
 • Søk innen 1. mai for hoved-/sommerferien.

UF-ansatte

 • Avvikler du feriedager utenom hoved-/sommerferien, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen.
 • UF-ansatte trenger ikke å søke om hovedferie/sommerferie. Siden all ferie skal avvikles i undervisningsfrie perioder blir ferien forhåndsregistrert og arbeidsplanen angir det netto antall timer som skal arbeides - ferie fratrukket. 

Sykdom i ferien

 • Er man 100 prosent sykmeldt når ferien starter kan hele ferien kreves utsatt til senere på året. Krav om utsetting må fremmes før siste arbeidsdag før ferien.
 • Ved 100 prosent sykmelding i ferien kan man kreve å få samme antall dager som ferie senere i ferieåret. Det må da leveres sykmelding (ikke egenmelding) umiddelbart etter at ferien er over.
 • Sykdom hos andre enn den ansatte selv gir ikke rett til utsettelse av ferien.
 • Feriedager som ikke er avviklet pga. sykdom overføres automatisk til påfølgende år.

Utbetaling av feriepenger

 • Beregningen gjøres i juni måned, ferielønnstillegget utbetales sammen med lønnen for juni måned.

Overføring/forskuttering

 •  Restferie skal ikke betales ut. 14 feriedager med lønn kan avtales overført til neste år (2 uker etter ferieloven, samt 4 dager avtalefestet ferie).
 • I SAP-portalen overføres uavviklede feriedager automatisk.
 • Ferieloven krever skriftlig avtale om overføring av restferie.
 • Forskuddsferie kan avtales, men kun for det antall dager det er opptjent feriepenger for når ferien skal avvikles.

Feriepenger under permisjon med lønn

 • Ved sykdom og permisjoner med lønn vil man opptjene rett til feriepenger. Permisjon med delvis lønn vil påvirke opptjeningsgrunnlaget.
For mer informasjon om ferie, gå til Personalhåndboka.

 

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.


chatbot-portlet