Fakultetsstyrer - Ansatt

Fakultetsstyrer

Fakultetsstyrer

OsloMets fire fakulteter har hvert sitt fakultetsstyre. Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan. Les om mandat, forretningsorden og styrenes sammensetning.

Fakultetsstyrene

På sidene for de enkelte fakultetsstyrene finner du oversikt over representanter og sammensetning. 

Mandat og forretningsorden 

Les mandatet for fakultetsstyrene ved OsloMet.

Reglene for møtegjennomføring, taushetsplikt og habilitet er definert i den vedtatte forretningsorden for fakultetsstyrene.