Skip to Content

Our OsloMet

Our OsloMet

Corporate governance

Strategi og planer

Her finner du overordnede styringsdokumenter for virksomheten ved OsloMet – planer som gjelder for hele institusjonen og er vedtatt av styret.

Strategien til OsloMet – storbyuniversitetet

Andre institusjonelle planer

Budsjett- og styringsverktøy

Eksterne styringsdokument