Stillingsbeskrivelser | Personalforvaltning - Ansatt

Job description

Job description

Job description for the position of Rector, Pro-rector, Dean, Head of Institute, Head of center, Head of studies and directors at OsloMet.
  • Job description for Rector (PDF)
  • Job description for Pro-Rector Research and Development (R&D) (PDF)
  • Job description for Pro-Rector Education (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for dekan (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for instituttleder (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for studieleder (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for senterleder (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for direktør for digitalisering og infrastruktur (PDF)
  • Stillingsbeskrivelse for direktør for Avdeling for IKT (PDF)