Spill inn til ansattrepresentantene i styret

Nyhetportlet

Foto av de fem ansattrepresentantene i OsloMets styre, som står ute på campus i høstfarger.

Foto: Sonja Balci, OsloMet

Spill inn til ansattrepresentantene i styret

Hva synes du er viktig for OsloMet i dag og fremtiden? De ansattes representanter i universitetsstyret ønsker dine innspill.

Universitetsstyret ved OsloMet tar store og viktige beslutninger. Det er et sentralt organ for å påvirke institusjonens utvikling. De ansattvalgte medlemmene av styret har en viktig stemme inn i dette styringsorganet, og vil gjerne ha innspill på saker du har interesse av. Vi vil høre fra deg!

Det vil styrke universitetsdemokratiet om ansattrepresentantene har jevnlig kontakt med ansatte ved OsloMet for å se saker fra ulike sider. De ansattvalgte medlemmene i OsloMet-styret i perioden 2019 til 2023 iverksatte følgende tiltak:   

  • Felles formøte for de ansattes representanter i styret og det sentrale IDF (lederne for fagforeningene)
  • Åpne, digitale formøter før hvert styremøte for å få innspill til sakene som skal opp. Annonsert under «Hva skjer?» på ansatt.oslomet.no.
  • Digitale møter for de ansattvalgte i fakultetsstyrene og universitetsstyret (planlagt som fysiske møter, men grunnet pandemi og nedstenging ble de omgjort til digitale møter.)

Tiltakene fortsetter

Vi som er valgt for perioden 2023 til 2027 ønsker ikke bare å følge opp disse tiltakene, men også å utvikle dem.

For å lette informasjonsflyten etablerer vi Teamskanalen Dialog med ansattevalgte styrerepresentanter, der alle ansatte er velkommen til å delta og komme med sine innspill. 

Vi ønsker samtidig å videreutvikle de åpne digitale formøtene før hvert styremøte ved å fokusere på 1-2 hovedsaker som vi opplever som viktige for organisasjonen. I desember er det for eksempel naturlig å fokusere på den nye strategien som styret skal vedta, men kanskje det er andre styresaker du som ansatt er opptatt av? 

Vi håper du vil komme for å gi oss innspill på de tingene du er opptatt av og kan noe om. Følg med på ansattsidenes "hva skjer" for annonsering av møtet. 

Vel møtt!  
 
Hilsen de ansattvalgte styremedlemmene: Einar Braathen, Nanna Paaske, Therese Sefton, Tale Skjølsvik og Tore Jascha Liechtenstein Vogt.