Skip to Content

News

Ny dekan ansatt ved OsloMet

Carl Christian Thodesen blir ny dekan på TKD-fakultetet fra august 2019.

Ny dekan ansatt ved OsloMet

Styret ved OsloMet ansatte 6. februar Carl Christian Thodesen som ny dekan ved fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Carl Christian Thodesen kommer fra stillingen som leder for institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, hvor han har jobbet siden 2013. Han har doktorgrad i materialer og statistikk fra Clemson University i South Carolina, og lang erfaring som sivilingeniør og forsker ved blant annet SINTEF.

Den nyansatte dekanen gleder seg til å ta fatt i arbeidet ved fakultetet på det ferske universitetet, innenfor fagområder han brenner for.

-  OsloMet er et spennende nytt universitet, og denne stillingen gir en unik mulighet til å videreutvikle teknologifag i en region som har et umettelig behov for slik kompetanse, sier Thodesen.

Han ser stor verdi i å øke forskningsproduksjonen ved fakultetet.

- Hensikten med forskning er å svare på samfunnets behov, og mer samhandling med næringen blir derfor også viktig. I tillegg vil jeg jobbe for å få mer av forskningen inn i undervisningen til bachelorstudentene, sier den påtroppende dekanen.

- Tverrfaglighet er også viktig for innovasjon og utvikling, og jeg har gode erfaringer med meg fra NTNU med hvordan kunst- og designmiljøet kan samarbeide med ingeniør- og teknologifag.

Sterk kandidat

Rektor Curt Rice og innstillingsutvalget var enstemmig om at Carl Christian Thodesen er den rette til å lede fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) videre, slik at både kandidatene og forskningen blir enda mer relevant og ettertraktet.

- OsloMet har ambisjoner om å bidra til videreutvikling av vår region, og vi har i dag rekruttert en dekan med sterk fagkompetanse og bred erfaring med forskning, ekstern finansiering og samarbeid med næringslivet, sier Curt Rice.

Thodesen tar 1. august over stillingen etter Egil Trømborg som har ledet fakultetet gjennom en svært innholdsrik fireårsperiode.

- Trømborg har spilt en betydelig rolle for den gode utviklingen TKD har hatt de siste årene, som blant annet har resultert i et etablert samarbeid med Simula om et digitalt forskningssenter, og et doktorgradsprogram i ingeniørvitenskap og kunstig intelligens, sier rektor Curt Rice.

- Den nye dekanen tar derfor over et fakultet med store ambisjoner, sier Rice.  

Thodesen gleder seg til å bli en del av et sterkt fagmiljø.

Jeg ser fram til å bli kjent med fakultetets ansatte og til å videreutvikle virksomheten sammen med dem, sier Thodesen.

Han tiltrer 1.august 2019 i en åremålsstilling på fire år.

chatbot-portlet