Helse Sør-Øst sin utdanningspris til OsloMet og Sunnaas

Nyhetportlet

Bilde av prisvinnerne sammen med en representant fra Helse Sør-Øst.

Fra venstre: Nora Hagstrøm og Silje T. Heiszter fra OsloMet, Ingerd Torjussen fra Sunnaas sykehus og Jarle Henriksen fra Helse Sør-Øst. (Foto: Oslo universitetssykehus HF)

Helse Sør-Øst sin utdanningspris til OsloMet og Sunnaas

OsloMet og Sunnaas sykehus sitt TPS-team har fått Helse Sør-Øst sin utdanningspris. Prisen ble delt ut på Utdanningskonferansen 2023.

Tverrprofesjonelt Samarbeidslærings-team / TPS-teamet som består av ansatte ved Fakultet for helsevitenskap og Sunnaas sykehus i Helse Sør-Øst, fikk utdanningsprisen på 75 000 kroner.

Silje Heiszter universitetslektor ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT), og Nora Hagstrøm, tidligere ansatt ved RHT, mottok prisen på vegne av TPS-teamet sammen med Ingerd Torjussen fra Sunnaas sykehus.

Nominasjonskomitéen sin begrunnelse

«Juryen legger vekt på at opplegget inkluderer samarbeid mellom flere ulike studier og at studentene tidlig samarbeider om og med pasienter, noe som kan gi en langvarig effekt på samhandling og samvalg. Juryen mener at opplegget har høy overføringsverdi.»

Løfter frem viktigheten av samarbeid

- Gratulerer til alle som har bidratt til dette! Vi er stolte og glade for dette, og for at Helse Sør-Øst på denne måten både løfter frem viktigheten av TPS og av godt samarbeid mellom sykehus og universitet om praksisstudiene. Jeg er også spesielt opptatt av innvirkningen opplegget kan ha på studentenes holdninger og ferdigheter i fremtidig samarbeid med annet helsepersonell og med pasienter, sier dekan ved Fakultet for helsevitenskap Gro Jamtvedt.