Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjon

Forberedelse til muntlig eksamen hjemmefra

På grunn av den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset, må mange forberede seg på å ta eksamen hjemmefra. Da er det ekstra viktig at både internett og tjenestene man trenger for å fullføre eksamen fungerer før eksamensperioden starter.

Studenters rettigheter og plikter

 1. Studenten må sjekk vurderingsmeldinger (eksamensoppmeldinger) på Studentweb i god tid før eksamen og ta kontakt med studieadministrasjon dersom det er noe som ikke stemmer
 2. Studenten må selv orientere seg om dato og klokkeslett for eksamen – via Canvas eller annen måte emneansvarlig har kommunisert dette.
 3. Ved sykdom må studenten melde fra til emneansvarlig og studieadministrasjon så snart som mulig.
 4. Du bør sitte på kablet nett for å sikre stabil nettkontakt. Sjekk at maskinen din kan kobles opp mot internett. Hvis du opplever problemer, prøv å finne ut om det er faktisk et problem med nettverk du har. Sjekk at du ikke sitter for langt fra bredbåndsruter. Problemet blir ofte løst med en omstart av PC eller ruter. Se brukerveiledningene fra: AltiboxGetHomeNetIceNextGenTel eller Telenor. Ta kontakt med din nettleverandør hvis problemet vedvarer.
 5. Både rommet og ansiktet ditt skal være godt belyst, og omgivelsene må ikke være bråkete slik at det forstyrrer eksamen.
 6. Du må vise legitimasjon/gyldig ID i forkant av eksamineringen.
 7. Last ned Zoom i god tid før eksamen og test Zoom (med lyd og bilde), med noen (for eksempel en medstudent) senest dagen før eksamen.
 8. Kandidaten må sørge for at PC har alle oppdateringer (både operativsystem, nettleser og Zoom) slik at dette ikke forstyrrer under muntlig eksamen.
 9. Beregn god tid til eksamensgjennomføringen. Vær oppmerksom på at det kan bli forsinkelser som medfører utsatt start for din eksaminering.
 10. Emneansvarlig skal ha informert om aktuell Zoom-lenke til eksamen og student bør ha lenken tilgjengelig dagen før eksaminasjon.
 11. Dersom du opplever tekniske problemer i forbindelse med eksamen, må du snarest ta kontakt med emneansvarlig og/eller studieadministrasjon ved ditt fakultet:
 12. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige eksaminasjonen.

Intern sensors ansvar og plikter

 1. Last ned Zoom i god tid før eksamen og test Zoom (med lyd og bilde), senest noen dager før eksamen.
 2. Intern sensor må ta kontakt med Auditoriehjelpen for å melde fra om når det blir muntlig eksamen i Zoom. Intern sensor oppretter nødvendige lenker til Zoom. Lenken formidles til studentene (for eksempel i Canvas) senest dagen i forkant av eksamen. Det vil da også opprettes en chattekanal med auditoriehjelpen dersom sensorene får tekniske problemer i forkant eller underveis i eksaminasjon.
 3. Vi anbefaler at intern sensor inviterer til en teknisk test på forhånd med alle, både studenter, eksaminatorer og sensorer. Det er en fordel om alle sitter i det samme rommet som de har tenkt å gjennomføre eksamen i.
 4. Før oppstart av eksamineringen skal intern sensor sjekke identiteten på student som skal eksamineres. Studenten må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig.
 5. Intern sensor er ansvarlig for å melde til studieadministrasjon hvor lenge eksamineringen er planlagt for hver dag. Dette er vesentlig for planlegging av support for studentene. Ved behov for muntlig eksamen fortsetter etter kl. 15 må eksaminator spørre Auditoriehjelpen om de kan være tilgjengelig for teknisk support.
 6. Dersom en student trekker seg fra eksamen, må emneansvarlig melde dette til studieadministrasjon umiddelbart.
 7. Dersom en kandidat utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt kandidaten skal få anledning til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt. Ta kontakt med aktuell saksbehandler for å avklare dette.
 8. Du bør sitte på kablet nett for å sikre stabil nettkontakt.
 9. Både rommet og ansiktet til sensor skal være godt belyst, og omgivelsene må ikke være bråkete
 10. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige eksaminasjonen.