Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Fremragende forskningsmiljøer

Fremragende forskningsmiljøer

Rektor har etter innstilling fra FoU-utvalget pekt ut 5 fagmiljøer som vil få status som fremragende forskningsmiljøer ved OsloMet.

Disse fagmiljøene er (i alfabetisk rekkefølge):

 • CEDIC - Centre for the study of digitization of public services and citizenship, ledes av Marit Haldar, SAM.
 • CIM - Centre for Intelligent Musculoskeletal health (CIM),  ledes av Margreth Grotle, HV.
 • DISCO - Diversity Studies Centre Oslo, ledes av Torkel Brekke, LUI.
 • NordSTAR -Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research, ledes av Pedro Lind, TKD.
 • PANBRIDGE - Bridging projects on pandemics and socioeconomic status, ledes av  Svenn-Erik Mamelund, SVA/AFI

- Dette er et viktig skritt i utviklingen av OsloMet som et sterkt forskningsuniversitet, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen. Over 100 forskere er involvert i de 20 søknadene.

Forankret i Strategi 24024

I OsloMets Strategi 2024 er det et mål om å utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høy kvalitet. Minst ett av disse fagmiljøene skal være innen teknologifag. FoU-utvalget lyste i juni 2020 ut en konkurranse mellom fagmiljøer ved OsloMet om å få status som fremragende forskningsmiljø. Fagmiljøene som får denne statusen skal arbeide for å kunne konkurrere om å bli et nasjonalt Senter for Fremragende Forskning (SFF).

OsloMet tildeler disse fagmiljøene en millioner kroner pr år i fire år (2021 -2024) og en Ph.D/postdoktor-stilling. Fagmiljøene får også ekstra administrativ bistand til egenutvikling og eksternt søknadsarbeid.

20 søknader

Det ble sendt inn totalt tyve søknader som ble evaluert av fire eksterne evaluatorer og en intern evalueringskomité. Evalueringskriteriene tok utgangspunkt i forskningsrådets SFF kriterier.

- Over 100 OsloMet-forskere har gjennom søknadsprosessen signalisert sine ambisjoner om å utvikle sterke forskningsmiljøer. Det er jeg utrolig fornøyd med, og jeg gleder meg til å jobbe videre med å utvikle både de fem miljøene som er valgt ut, og de øvrige miljøene, utdyper Per M. Nordheim-Martinsen. 

- Jeg vil også rette en stor takk til våre eksterne evaluatorer, som har bidratt til å sikre en transparent og profesjonell vurdering av alle søknadene.

De eksterne evaluatorene var:

 • Professor Arnoldo Frigessi
 • Professor Elizabeth Lanza
 • Professor Eivind Engebretsen
 • Professor Jim Tørresen

Den interne evalueringskomitéen bestod av:

 • Beate Elvebakk, SPS
 • Guro Ødegård, SVA
 • Hanne Skaaden, LUI
 • Oddgeir Osland, SAM
 • Sølvi Helseth, HV
 • Tale Skjølsvik, TKD 

Lenke til utlysningen og evalueringskriteriene finnes på OsloMets nettsider.