Bytte kontor | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Bytte kontor

Bytte kontor

Her finner du en sjekkliste ved bytte av kontor på OsloMet.

Meld ifra til BIE

 • Når du skal flytte
 • Hvor mange flytteesker du trenger
 • Fra hvor til hvor (romnummer og bygg)

Dette tar du med deg

 • Laptop med dockingstasjon
 • Mousetrapper
 • Spesialinventar             

Tape en  flytteetikett på toppen av hver eske du skal ha med deg til ditt nye kontor                               

Dette skal stå igjen

 • Kontormøbler
 • Dataskjerm, tastatur og høyttalere
 • Prosjektor, smartboard eller tavle på veggen

Nøkler

Gammel kontornøkkel legges i en konvolutt og merkes med navn og nummer på fraflyttet kontor. Leveres ved Hovedresepsjonen i Pilestredet 46.

Rydding og rengjøring

 • Kontakt BIE og meld ifra om flyttingen slik at det kan bestilles rengjøring av kontoret etter utflytting.
 • Tøm skap og skuffer.
 • Du må selv koble fra ledninger PC/skjerm, mus, webkamera, headset og annet teknisk utstyr du skal ha med deg

Avfallshåndtering

 • I etasjene er det fellesbeholdere for restavfall og papir.
 • Dersom det er møbler, utstyr eller annet som skal kasseres, f.eks. elekstrisk- og metallavfall, kan dette meldes inn til Brukerstøtte i Eiendom via kontaktskjemaet "Drift".

Kassering av elektronisk utstyr

 • Mindre utstyr leveres hos IT-servicedesk
 • Ved større mengder bestilles henting gjennom BIE. Oppgi hva som skal hentes, romnummer og kontaktperson
 • Oppgi  nummeret på tyverimerkingen hvis maskinen har dette

Kontorskilt

Her finner du mal til nytt kontorskilt.