Flytting | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Flytting på OsloMet

Flytting på OsloMet

Dette må du vite rundt flytting mellom kontorer og øvrige lokaler på OsloMet.

Flytting av kontormøbler fra OsloMet til hjemmekontor

Bytte av kontor

Kontorstandard ved innflytting

  • Kontoret skal være grundig rengjort
  • Møblert
  • Utstyrt med dataskjerm og tastatur
  • Utstyrt med 2 datapunkter

Flytting av større grupper

Meld ifra til BIE.

Dette må lederen av enheten/avdelingen gjøre:

  • Samle inn gamle og fordele nye nøkler
  • Informere gruppen hvem som flytter inn hvor
  • Informer gruppen hvor de finner nærmeste printeren

Møbler, tilbehør og inventar

Dersom du har møbler, tilbehør eller inventar som du ikke lenger trenger eller har plass til, er det mulig å bestille henting gjennom Brukerstøtte i Eiendom.

Send en henvendelse via kontaktskjemaet "Drift".

  • Oppgi hva som skal hentes, romnummer og kontaktperson.

Flytting fra spesialrom

Ta kontakt med BIE i god tid i forveien. Dette krever flere møter for å planlegge hva som må tilrettelegges.

Felles undervisningsrom

Undervisningsrommene er standardiserte og det flyttes ikke inventar eller utstyr mellom disse rommene. Kontakt BIE hvis noe mangler eller rommet ikke fyller det behovet du har for undervisningen.

Kontakt

Kontakt