Arbeidstrening - Ansatt

Arbeidstrening på OsloMet

Arbeidstrening på OsloMet

Arbeidstrening, også kjent som praksisplass, er et tiltak hvor folk får mulighet til å prøve seg i jobb i en kortere periode. Hvis du vurderer å ta inn en eller flere personer på arbeidstrening finner du nyttig informasjon her.

Arbeidstrening kan være aktuelt for personer som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller som trenger en referanse i jobbsøkerprosessen. Dette kan gi deg som arbeidsgiver mulighet til å bli bedre kjent med en arbeidssøker og se hva han eller hun kan bidra med.

 • Hva er arbeidstrening?

  Arbeidstrening fra NAV er et tiltak hvor man får prøvd seg i jobb i en kortere periode og kan være nyttig for personer med mangelfull arbeidserfaring, eller nedsatt arbeidsevne og behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Ved avtale om arbeidstrening er det NAV som betaler lønnen til kandidaten.

  Finn ut mer om arbeidstrening (nav.no) om du, som leder, vurderer å ta inn en eller flere personer på arbeidstrening.

  Arbeidsoppgavene kan være tilrettelagt, og det er viktig at dette ikke er til erstatning for manglende ressurser i enheten. En person i arbeidstrening er ikke ordinært ansatt i virksomheten, men kandidaten er likevel forsikret av OsloMet i perioden vedkommende har en avtale med oss.

 • Hvordan går du frem?

  Noen ledere får henvendelser fra aktuelle kandidater eller samhandlere med spørsmål om arbeidstrening eller praksisplass. Du som leder kan vurdere dette konkret ut fra kapasitet, tilgjengelige oppgaver, behov for opplæring eller lignende.

  Tilgang i Altinn

  Avtale om arbeidstrening inngås digitalt i Altinn hvor NAV-veileder oppretter avtale som du som leder, og kandidaten godkjenner. For å kunne godkjenne en slik avtale som leder, må du få enkelttilgangen «avtale om arbeidstrening» i Altinn. Denne tilgangen får du ved å sende en henvendelse til HR-fellestjenester.

  Avtale og taushetserklæring

  Alle som skal ha tilgang til OsloMet sine bygg og systemer må signere avtale og taushetserklæring for eksterne. Når avtalen er på plass må kandidaten registreres i BAS på vanlig måte av HR lokalt på fakultet/senter/FA for å få riktige tilganger.

  Arbeidssøkere i arbeidstrening blir i de fleste tilfeller regnet som ordinære arbeidstakere med forsikringer og arbeidsgiveransvar som normalt. Det er både du som arbeidsgiver og NAV som følger opp vedkommende. Arbeidsgivers plikt er å følge opp i det daglige arbeidet og se at arbeidet er i tråd med avtalen som er inngått.

 • Kontakt HR