Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Eksamen

Arbeidsfordeling og tidsfrister

Fakultetene og eksamensteamet gjennomfører årlige samarbeidsmøter for å sikre kvalitet og effektivitet i eksamensarbeidet.

Tidsfrister

Innmelding av skriftlig skoleeksamen til eksamenskontoret:

  • Eksamener for høsten, 1.april.
  • Eksamener for våren, 1.oktober.