Arbeidsfordeling og tidsfrister | Eksamen - Ansatt

Arbeidsfordeling og tidsfrister

Arbeidsfordeling og tidsfrister

Fakultetene og eksamensteamet gjennomfører årlige samarbeidsmøter for å sikre kvalitet og effektivitet i eksamensarbeidet.

Tidsfrister

For frister om eksamensplanlegging henviser vi til rutinebeskrivelser for eksamensplanlegging.