Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsresultater

Anvendelse av forskningsresultater og ideutvikling

Verdiskapning, Innovasjon og Entreprenørskaps teamet (VIE) hjelper deg i prosessen med å utnytte forskningsresultater og ideer som springer ut av tilsatte sitt arbeid ved OsloMet.

Oslo og Akershus er en region med sterk befolkningsvekst og et stort behov for arbeidskraft i årene som kommer. Det dreier seg om å løse oppgaver innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø, samt muligheter for utvikling av entreprenørskap og frie yrker innenfor kulturlivet.

OsloMets rolle

OsloMet skal bidra til verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat sektor gjennom å:

  • Bidra til forskningsbasert nyskaping og teknologioverføring til samfunnet i samarbeid med utviklingsaktører og med regionalt arbeidsliv i Oslo og Akershus
  • Øke finansieringen fra det offentlige virkemiddelapparatet
  • Styrke studentenes kompetanse i entreprenørskap og bidra til flere bedrifts-etableringer blant studenter og nyutdannede fra OsloMet.

Innovasjonsprosessen omfatter:

  • Idéhaver og ressurspersoner
  • IPR- vurdering med sikring av eierskap
  • Markeds- og målgruppeanalyse
  • Forretningsplan og økonomiske vurderinger
  • Virkemidler og støtteapparat
  • Kommersialiseringsprosess

Ta gjerne kontakt med oss, når det gjelder dine muligheter knyttet til å utvikle din ide.

Meldeskjemaer

Alle ansatte ved OsloMet plikter å melde fra om oppfinnelser. I henhold til åndsverksloven kan det i visse tilfeller også være meldeplikt for dataprogrammer og databaser.

Eksempler på andre resultater som kan meldes er idéer eller fysisk materiale med muligheter for kommersiell utnyttelse, for eksempel varemerker og design.

Meldeplikten oppfylles ved utfylling av et DOFI-skjema (Disclosure of Invention). VIE-teamet på HiOA bistår med utfylling av skjemaet dersom det er ønskelig.

Meld inn din idè (DOFI-skjema)

Rettighetspolitikk ved OsloMet

Gründergarasjen@OsloMet

Gründergarasjen er et samarbeid med Simula Research Laboratory som gir ambisiøse gründere muligheten til å jobbe i et kontorfellesskap sammen med andre inspirerende innovatører. Som medlem av Gründergarasjen får man et sted å utvikle ideen fra grunnen til en levedyktig bedrift, helt gratis og inntil 12 måneder. 

Tøyen Startup Village

Tøyen StartUp Village (TSV) er et kontorfellesskap og et yrende gründermiljø i hjertet av Tøyen.

OsloMet har inngått et partnerskap med Tøyen Startup Village om å tilby innovative arbeidsplasser, nettverk og miljø til ansatte og studenter.  OsloMet har tilgang til bruk av 9 plasser i kontorfellesskapet på TSV. I tillegg er det mulig å leie auditoriet og workbaren hos TSV til arrangement og konferanser.  Plassene i kontorfelleskapet er gratis, auditoriet og workbaren kan leies til en rabattert pris.

Mer informasjon om TSV, kontorplassene og hvordan du kan booke disse.

Relevante lenker

Lovverk

Lovdata

Lovverk relevante for student- og forskningsprosjekter

Rettighetspolitikk

Rettighetspolitikk ved OsloMet

Finansiering

FORNY2020

Virkemidler regional innovasjon

Regionalt forskningsfond

Kommersialiseringsaktør

Kommersialiseringsaktør - Kjeller Innovasjon

Kommersialisering for studenter

Oppstartsguide for studenter (PDF)

Brosjyre om nettverksbygging (PDF)

Kontakt


chatbot-portlet