Ansvarlighet i internasjonale samarbeidsavtaler - Ansatt

Ansvarlighet i internasjonale samarbeidsavtaler

Ansvarlighet i internasjonale samarbeidsavtaler

Skriftlige avtaler er et viktig verktøy for å ivareta verdier og sikkerhetshensyn i internasjonalt samarbeid.

En internasjonal samarbeidsavtale bør beskrive samarbeidets art, avklare gjensidige rettigheter og forpliktelser, og ivareta akademisk frihet og andre grunnleggende etiske prinsipper.  

I forskning er det viktig at samarbeidsavtaler regulerer forhold knyttet til finansiering, konfidensialitet, immaterielle rettigheter/Intellectual Property Rights (IPR), databehandling og åpen forskning.

Det bør også gjøres en vurdering av behovet for å inngå en konfidensialitetsavtale før informasjon deles i planleggingen av et internasjonalt samarbeid. En slik avtale bidrar til å sikre at sensitiv og strategisk viktig informasjon ikke spres til uvedkommende eller misbrukes av potensielle samarbeidspartnere.

Det er utarbeidet retningslinjer og maler for inngåelse av samarbeidsavtaler i utdanning og forskning ved OsloMet: