valg fakultetsstyre SAM - Ansatt

Styrevalg ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Styrevalg ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Her finner du informasjon om styrevalget og informasjon om kandidatene.

I mai 2021 skal det velges en fast og en vararepresentant for midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap. De velges for perioden 01.08.21-31.07.22. Samtidig skal det gjennomføres suppleringsvalg for fast og vararepresentant for administrasjonen. Den som velges som fast skal velges for perioden til mars 2022, og går over som vararepresentant fra mars 2022 til juli 2023.

Følgende kandidater er nominert til valget våren 2021:

Kandidat for midlertidige uf-ansatte for studieåret 2021-2022:

1. Gjesteforsker Mahmud Farjami, Institutt for Journalistikk og mediefag

2. Stipendiat Ida Kragh-Rønne Mannsåker, Institutt for sosialfag

Kandidater til suppleringsvalg for valg av TA-representant:

1. Emil Aanensen, Seksjon for økonomi

2. Kersti Ahren Heløe, Seksjon for FoU

3. Lars Sigurd Vedø, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Kandidatene presenterer seg på møte fredag 21. mai kl. 14.00-15.00 på zoom (zoom.us).

Selve valget gjennomføres i perioden 25.-28. mai. 

 • Presentasjon av Kersti Ahren Heløe, seksjon for FoU

  I hele mitt yrkesliv har jeg hatt en brennende interesse for høyere utdanning og forskning. Etter noen innledende år med forskning ved BI og Universitetet i Oslo, har jeg funnet min tilhørighet innenfor det administrative området. Med unntak for et par utenlandsopphold har jeg jobbet ved OsloMet/HiOA/HiO siden 2001, og er idag tilknyttet FoU-administrasjonen ved fakultetet.

  Jeg er en engasjert og positiv person som gjerne ser muligheter fremfor hindringer. Jeg har tidligere erfaring fra styrearbeid etter å ha sittet i kommunestyre og formannskap i hjemkommunen Oppegård i flere perioder. Jeg har også vært engasjert og hatt lederverv i flere frivillige organisasjoner.

  Utdanningssektoren er i stadig forandring; på OsloMet og vårt eget fakultet ser vi store forandringer i både studietilbud og lokalisering. Administrativt ansatte har en kunnskap og erfaring som er viktig i disse endringsprosessene, og det er viktig at deres stemme blir hørt, noe jeg ønsker å bidra til.

 • Presentasjon av Lars Sigurd Vedø, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

  I fakultetsstyret vil jeg jobbe for å få administrasjonen tidlig inn i planleggingsprosesser ved fakultetet.
  Rammeverket til universitetet består av en rekke lover og forskrifter, retningslinjer og systemer som administrasjonen forvalter. Uten at dette rammeverket blir forvaltet godt vil heller ikke fakultetet kunne oppfylle det mandatet vi har.

  Administrasjonen drifter flere tjenester som muliggjør driften av utdanning og FoU, men er ikke en ren tjenesteleverandør. Administrasjonen er fagpersoner som er eksperter på det rammeverket vi må forholde oss til. Utdanningene våre er kun universitetsutdanning i det den foregår i tråd med rammeverket, ikke utenfor eller på tvers av rammeverket. Nettopp derfor er vår kompetanse viktig i planer og prosjekter som foregår ved fakultetet.
  Dette perspektivet er et viktig premiss for at styret skal kunne gjøre gode vedtak om planer og budsjett, strategi og utvikling av utdanningsporteføljen.

 • Presentasjon av Mahmud Farjami, Institutt for journalistikk og mediefag

  Mahmud Farjami is a guest researcher from Iran affiliated with department of Media and Communication Studies at OsloMet university since August 2020.

  Mahmud is an Iranian journalist, writer, comedian, humor scholar, and his main interests are in humorous communications and socio-political satire. He has published 15 books (including five translations) among which Iranian Political Satirists (Amsterdam, 2017) (benjamins.com) is one of the rare academic works in the field, in English. Hundreds of his essays, mostly in form of political satire, have been published  in Persian print and online media for around two decades. He is a member of International Federation of Journalists (ifj.org). He has more than 50 thousand followers on his social media channels. In February, he was invited to be a guest speaker at McGill University in Canada.

 • Presentasjon av Ida Krag-Rønne Mannsåker, Institutt for sosialfag

  Som PhD-stipendiat ble jeg midlertidig ansatt på institutt for sosialfag i februar 2019. Fra januar 2020 har jeg vært representant for midlertidige ansatte i Fakultetsstyret og stiller nå til gjenvalg. Som medlem i Fakultetsstyret ser jeg det som min viktigste oppgave å synliggjøre og løfte frem de midlertidige ansattes interesser ved behandling av saker som berører denne ansattgruppen. I kommende periode ser jeg det som særlig viktig å ha fokus på dette i forbindelse med fakultetets arbeid med Campus Romerike og Campus Pilestredet. Mer generelt ser jeg at det å ha et bredt sammensatt styre gir et godt utgangspunkt for å belyse saker fra ulike perspektiv. Med 20 års erfaring som profesjonsutøver i Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten mener jeg at mitt perspektiv kan være et viktig bidrag til et Fakultetsstyre ved en utdanningsinstitusjon.