Tilpasningsavtalen | Medbestemmelse - Ansatt

Tilpasningsavtalen

Tilpasningsavtalen

Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan medbestemmelse skal praktiseres ved OsloMet.

I alle virksomheter i staten skal det inngås en avtale om medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene som er tilpasset virksomhetens og de ansattes behov.

Det skal legges vekt på ordninger som gir de ansatte, gjennom deres organisasjoner, muligheter for reell medbestemmelse på de ulike nivåer i virksomheten.

Tilpasningsavtale for OsloMet per 1. juni 2017 kan du lese i Personalhåndboka (compendia.no)

NB! Når du logger inn i Personalhåndboka blir du sendt til forsiden. Klikk på lenken over, etter innlogging, for å komme direkte til informasjon om tilpasningsavtalen.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR