Tilpasningsavtalen | Medbestemmelse - Ansatt

Tilpasningsavtalen

Tilpasningsavtalen

Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan medbestemmelse skal praktiseres ved OsloMet.

I alle virksomheter i staten skal det inngås en avtale om medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene som er tilpasset virksomhetens og de ansattes behov.

Det skal legges vekt på ordninger som gir de ansatte, gjennom deres organisasjoner, muligheter for reell medbestemmelse på de ulike nivåer i virksomheten.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR