Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Språktilbud for ansatte

Ønsker du å forbedre dine språkferdigheter? Enhet for akademisk språkpraksis (AKS) har flere ulike språktilbud for OsloMet-ansatte.

Les mer om tilbudene på OsloMet-akademiet eller AKS sine nettsider.

Kontakt

Enhet for akademisk språkpraksis (AKS)

chatbot-portlet