Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Språktilbud for ansatte

Ønsker du å forbedre dine språkferdigheter? Enhet for akademisk språkpraksis har flere ulike språktilbud for OsloMet-ansatte.

Kurs: Muntlige ferdigheter

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr et kurs i muntlige ferdigheter for internasjonalt ansatte i mai og juni 2019 på studiested Pilestredet.

Informasjon og registrering

Kurs: Teaching in Norwegian

Et kurs for internasjonalt ansatte i UF-stillinger som ønsker å forbedre sin undervisningskompetanse på norsk.

Registrering for kurs i vårsemesteret 2019, er nå avsluttet.
 

Norskkurs for ansatte og ektefeller/partnere

Våren 2019 tilbys disse språkkursene ved studiested Pilestredet:

  • A1-kurs for nybegynnere (for ansatte og ektefeller/partnere)
  • A2-kurs for nybegynnere+ (for ansatte og ektefeller/partnere)
  • B1-kurs for viderekomne (kun for ansatte)
  • B2-kurs for viderekomne+ (kun for ansatte)

Kursene har som mål å utvikle ansattes norsk- og samfunnskunnskaper, og er gratis.

Registrering for kurs i vårsemesteret 2019, er nå avsluttet. Informasjon og registrering for kurs høsten 2019, kommer i uke 23.

Ta kontakt med Enhet for akademisk språkpraksis for ytterligere informasjon.

Språkkafé

Praktiser norsk og andre språk med kollegaer — kom på språkkafé!

Kafeen arrangeres en gang i måneden mellom kl. 15.30-17.30.

NB: Nytt kafélokale i 2019!
Språkkaféene i 2019 blir arrangert i biblioteket i første etasje i P48. Våren 2019 tester vi også ut både "speedfriending" og konversasjonskort.

Datoer for våren 2019:

Det serveres te, kaffe og noe å bite i.

På språkkafeen kan du møte kollegaer som enten snakker flytende eller som øver seg på språk som: amharisk, arabisk, azerbadjansk, engelsk, farsi, finsk, fransk, gresk, italiensk, kinesisk, nederlandsk, norsk, portugisisk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tibetansk, tsjekkisk, tysk, urdu, vietnamesisk og älvdalsk.

Mellom 15.30 og 17.30 kan du komme innom når det passer deg best, og du velger selv hvor lenge du blir. Vel møtt!

Ønsker du å stå på invitasjonslista til språkkaféen? Informasjon og registrering her.

Språkkollega

Praktiser språk med en kollega! Registrer deg her, så hjelper vi deg med å finne en språkkollega (dette avhenger av at det finnes noen med sammenfallende språkinteresse).

Møter med språkkollega kan gi en intensiv språkpraksis ved at man i par vekselvis praktiserer begges morsmål. Det er opp til hvert par å finne ut hvordan de vil gjennomføre språkmøtene, en idé kan være å spise lunsj sammen, gå på språkkafé sammen eller kanskje ta en tur i Vigelandsparken.

English for Academic Purposes (EAP)

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr flere kurs innenfor feltet English for Academic Purposes:

 

Mer informasjon om tilbudene fra EAP finner du her.

 

Kontakt

Enhet for akademisk språkpraksis (AKS)

chatbot-portlet