Språktilbud for ansatte | Kompetanseutvikling - Ansatt

Språktilbud for ansatte

Språktilbud for ansatte

Ønsker du å forbedre dine språkferdigheter? Enhet for akademisk språkpraksis (AKS) har flere ulike språktilbud for OsloMet-ansatte.

Les mer om tilbudene på OsloMet-akademiet eller AKS sine nettsider (oslomet.no).

Kontakt

Kontakt