Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for teknologi, kunst og design - Ansatt

Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Arbeider du med å samle inn, liste opp, registrere eller sende fra deg personopplysninger om andre? Dette må gjøres i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Her kommer noen føringer på hva du må gjøre dersom du jobber ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), og behandler personopplysninger:

En personopplysning er alle opplysninger og vurderinger som kan identifisere en enkeltperson.

Typiske personopplysninger er navn, telefonnummer, e-post eller bilde.

Eksempler på behandling av personopplysninger kan være å

  • lage lister over studenter eller ansatte

  • sende informasjon som inneholder personopplysninger til andre

  • samle inn navn eller andre personopplysninger, på nettskjema eller andre måter

  • strømme eller ta opp møter eller undervisning

Det er krav om å ha oversikt over hvordan vi bruker personopplysninger, slik at vi har kontroll på at vi ivaretar vårt ansvar og de registrertes interesser.

Lovverket sier at hver behandling av personopplysninger må ha et formål og et behandlingsgrunnlag (rettslig grunnlag), ellers er den ulovlig.

Meld fra til personvernkontaktene dersom du bruker/behandler personopplysninger

Oppgi formål i skjemaet: 

  • Hvorfor samler du inn, registrerer eller sender du opplysninger?

  • Hva skal opplysningene brukes til?

Hva skal opplysningene brukes til?

Personvernkontaktene vil hjelpe deg å bestemme hva det rettslige grunnlaget er.

Informer den registrerte

Vi har plikt til å informere den registrerte om hvilken behandling av personopplysninger vi gjør. 

Informasjonsplikten skal inneholde informasjon om formålet med behandlingen, rettslig grunnlag, hvor lenge personopplysningene skal oppbevares, hvor personopplysningene skal lagres, hvor lenge de skal lagres og hvem som får tilgang til opplysningene. 

Personvernerklæring OsloMet

Tenk sikkerhet

Velg en sikker løsning for innsamling, sending og lagring av informasjon. Be IT-servicedesk om hjelp til å velge den beste løsningen. 

Personvernkontaktene kan også hjelpe deg med risikovurderinger.

IT-servicedesk

Les mer

Kontakt

Personvernkontakter ved Fakultet for teknologi, kunst og design er

  • Cecilia Roberts 
  • (det blir utnevnt ny kontakt for studentopplysninger)