Skriv gode søknader | DIGIN | Læringsressurser og verktøy | I undervisning | - Ansatt

Søknadsskriving

Søknadsskriving

DIGIN hjelper deg med å avstemme nøkkelfaktorene i prosjektet mot søknadskravene.

Vurdering av prosjektet ditt

Aktuelle midler

Tips til søknader

Kurs og workshops

Kontakt DIGIN

 

 

Vurdering av prosjektet ditt

Søker du midler til å utvikle undervisning? DIGIN bistår gjerne! Send oss en kort presentasjon av prosjektet ditt: digin@oslomet.no

 

Aktuelle midler

Diku

Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot prosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

 

FINNUT

FINNUT er et stort og langsiktig forskningsprogram fra Norges forskningsråd. Det dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring.

Aktuelle temaområder:

  • læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte  
  • praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling  
  • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse  
  • utdanning, samfunn og arbeidsliv  
 

Tips til søknader

Strategi

Forankre prosjektet i OsloMets Strategi for digital transformasjon, evt. Strategi 2024.


Samarbeid på tvers

Prosjektet skal løse store problemstillinger og være av en viss størrelse, og søknadene må ofte godkjennes av OsloMets øverste ledelse. Se derfor etter samarbeidspartnere på tvers av enkeltemner (Diku).


Utdanningskvalitet

Digitale virkemidler skal begrunnes med betydning for utdanningskvalitet.


Endring

Se på hvordan digitalisering kan bidra til å endre undervisning, læring og vurdering. Skaper dette muligheter for nye lærings- og vurderingsformer?


Studentinvolvering

Involver gjerne studenter for å høste erfaringer og skape metarefleksjoner rundt læringsprosessen. Vurder også om studenter kan bidra som arbeidskraft.  


Fag, pedagogikk, læringsdesign og digitalisering

Vurder helhet og sammenheng når det gjelder faglige, pedagogiske, digitale og administrative utfordringer i læringsdesignet.


Aktiv læring

Godtgjør at prosjektet vil styrke kunnskapen om hva som kjennetegner gode og mindre gode studentaktive læringsformer.


Kompetanseheving ved OsloMet og nasjonalt

Hvordan bidrar prosjektet til å styrke OsloMet sin utdanningsfaglige kompetanse på tvers av fagfelt? Hva kan andre lære?

 
Tid

Det tar tid å skrive gode søknader. Begynn i god tid før søknadsfristen.

 

Kurs og workshops

Kurs ved OsloMet-akademiet

Her finner dere flere kurs om Canvas og andre digitale verktøy: Kurs ved OsloMet-akademiet

 

Skreddersydde kurs

Vi kan utvikle og tilpasse kurs om dere ikke finner veiledninger eller eksisterende kurs som dekker behovet.

 

Workshop for fagmiljøet deres

Ta med kollegaene og jobb med Canvas-problemstillinger hos oss. Vi står klare med hjelp og innspill om dere trenger det. Dette forutsetter gjennomført grunnkurs i Canvas. Send e-post for å avtale tid.

 

Kontakt DIGIN

E-post: digin@oslomet.no

Vakttelefon 8–15: 400 01 156

Sted: Pilestredet 46, PA 143

Url: DIGIN inspirasjonsblogg