Skriv gode søknader | DIGIN | Læringsressurser og verktøy | I undervisning | - Ansatt

Søknadsskriving

Søknadsskriving

DIGIN hjelper deg med å avstemme nøkkelfaktorene i prosjektet mot søknadskravene.
 • Vurdering av prosjektet ditt

  Søker du midler til å utvikle undervisning? DIGIN bistår gjerne! Send oss en kort presentasjon av prosjektet ditt: digin@oslomet.no

 • Aktuelle midler

  Diku

  Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot prosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

   

  FINNUT

  FINNUT er et stort og langsiktig forskningsprogram fra Norges forskningsråd. Det dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring.

  Aktuelle temaområder:

  • læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte  
  • praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling  
  • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse  
  • utdanning, samfunn og arbeidsliv  
 • Tips til søknader

  Strategi

  Forankre prosjektet i OsloMets Strategi for digital transformasjon, evt. Strategi 2024.


  Samarbeid på tvers

  Prosjektet skal løse store problemstillinger og være av en viss størrelse, og søknadene må ofte godkjennes av OsloMets øverste ledelse. Se derfor etter samarbeidspartnere på tvers av enkeltemner (Diku).


  Utdanningskvalitet

  Digitale virkemidler skal begrunnes med betydning for utdanningskvalitet.


  Endring

  Se på hvordan digitalisering kan bidra til å endre undervisning, læring og vurdering. Skaper dette muligheter for nye lærings- og vurderingsformer?


  Studentinvolvering

  Involver gjerne studenter for å høste erfaringer og skape metarefleksjoner rundt læringsprosessen. Vurder også om studenter kan bidra som arbeidskraft.  


  Fag, pedagogikk, læringsdesign og digitalisering

  Vurder helhet og sammenheng når det gjelder faglige, pedagogiske, digitale og administrative utfordringer i læringsdesignet.


  Aktiv læring

  Godtgjør at prosjektet vil styrke kunnskapen om hva som kjennetegner gode og mindre gode studentaktive læringsformer.


  Kompetanseheving ved OsloMet og nasjonalt

  Hvordan bidrar prosjektet til å styrke OsloMet sin utdanningsfaglige kompetanse på tvers av fagfelt? Hva kan andre lære?

   
  Tid

  Det tar tid å skrive gode søknader. Begynn i god tid før søknadsfristen.

 • Kurs og workshops

  Kurs og workshops

  Kurs ved OsloMet-akademiet

  Her finner dere flere kurs om Canvas og andre digitale verktøy: Kurs ved OsloMet-akademiet

  Skreddersydde kurs

  Vi kan utvikle og tilpasse kurs om dere ikke finner veiledninger eller eksisterende kurs som dekker behovet.

  Workshop for fagmiljøet deres

  Ta med kollegaene og jobb med Canvas-problemstillinger hos oss. Vi står klare med hjelp og innspill om dere trenger det. Dette forutsetter gjennomført grunnkurs i Canvas. Send e-post for å avtale tid.

 • Kontakt DIGIN

  E-post: digin@oslomet.no

  Vakttelefon 8–15: 400 01 156

  Sted: Pilestredet 46, PA 143