Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Skatt

Orienteringer om skattekort og skattetrekk.

Bestemmelser om skatt

Se Skatteetatens nettsider

Skattekort

  • Elektronisk skattekort lastes direkte inn i SAP (vårt lønnssystem) foran hver lønnskjøring.
  • Både nytilsettinger og endringer i skattekort fanges dermed opp fortløpende.

For utenlandske borgere

Informasjon om skattekort for utenlandske borgere:

Norske dokumenter

Engelske dokumenter

Ekstra skattetrekk

  • Hvis du ønsker ekstra trekk, sender du E-skjema "Ekstra skattetrekk".
  • Ekstratrekk kan ikke legges inn med en prosentsats, men med beløp pr måned.
  • Ekstratrekk legges inn med virkning til det kommende årsskiftet (altså til og med 31.12 inneværende år). Du må sende nytt skjema dersom du vil ha ekstratrekk neste år.

Skattetrekk nytilsatt

  • Hvis du tiltrer før årsskiftet, trekkes du ikke skatt i juni det påfølgende året.
  • Du trekkes halv skatt i desember.
  • Dette betyr ikke at det er null skatt i juni og halv skatt i desember; trekket er fordelt på resten av året.

Flere arbeidsgivere

  • Hovedarbeidsgiver skal trekkes etter tabellen og biarbeidsgiver etter prosent.
  • Sjekk trekket ditt og gi beskjed til din HR-avdeling hvis det er feil.

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet