Skatt | Lønn og refusjoner - Ansatt

Skatt

Skatt

Korte orienteringer om skattekort og skattetrekk.

Bestemmelser om skatt finner du på Skatteetatens nettsider (skatteetaten.no).

Skattekort

 • Elektronisk skattekort lastes direkte inn i SAP (vårt lønnssystem) foran hver lønnskjøring.
 • Både nytilsettinger og endringer i skattekort fanges dermed opp fortløpende.

For utenlandske borgere

Informasjon om skattekort for utenlandske borgere:

Norske dokumenter

Engelske dokumenter

Ekstra skattetrekk

 • Hvis du ønsker ekstra trekk, sender du E-skjema "Ekstra skattetrekk".
 • Ekstratrekk kan ikke legges inn med en prosentsats, men med beløp pr måned.
 • Ekstratrekk legges inn med virkning til det kommende årsskiftet (altså til og med 31.12 inneværende år). Du må sende nytt skjema for ekstratrekk neste år.

Skattetrekk nytilsatt

 • Hvis du tiltrer før årsskiftet, trekkes du ikke skatt i juni det påfølgende året.
 • Du trekkes halv skatt i desember.
 • Dette betyr ikke at det er null skatt i juni og halv skatt i desember; trekket er fordelt på resten av året.

Flere arbeidsgivere

 • Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabellen og biarbeidsgiver etter prosent.
 • Unntaket til denne regelen er timelønnede - se nedenfor
 • Sjekk trekket ditt og gi beskjed til din HR-avdeling hvis det er feil.

Skattekort og timelønnede

 • OsloMet trekker alle timelønnede etter prosentsats, ikke tabelltrekk. Både timelønnede med OsloMet som biarbeidsgiver og som hovedarbeidsgiver trekkes etter prosentsats. 
 • Timelønnede trekkes etter prosent for å unngå å trekke for lite skatt. OsloMet har som arbeidsgiver ansvar for korrekt skattetrekk. 
  • Tabelltrekk er laget ut fra en fast lønn hver måned, slik at trekket blir lavere og lavere jo mindre man tjener, for så å ikke trekke noe som helst om bruttobeløpet blir lavt nok en måned. Da trekkes ikke riktig skattebeløp.
 • Om du som timelønnet mener at prosentsatsen blir for høy, må du logge inn på skatteetaten.no og endre skattekortet ditt.
 • Lønn kan i spesielle tilfeller endre til tabelltrekk for timelønnede. Det vil i slike tilfeller være den timelønnedes eget ansvar å kontrollere at skattetrekket ikke blir for lavt, og OsloMet står uten ansvar for eventuell tilbakebetaling av skatt. 

 

Kontakt

Kontakt