Droppe til innhold

Nyheter

Vinn-vinn for Ahus og OsloMet

Vinn-vinn for Ahus og OsloMet

Ortopedisk klinikk på Ahus ønsket en oppfrisking i metoden «kunnskapsbasert praksis». De kontaktet sykepleieutdanningen på Kjeller – og resultatet ble en lærerik fagdag for alle som deltok.

- En vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Gro Røkholt som ledet fagdagen der metoden «Kunnskapsbasert praksis» (KPB) var tema.

Røkholt er førstelektor ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, sykepleierutdanningen Kjeller, og emneleder for Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for helse og omsorgstjenesten.

- For utdanningen og Universitetsbiblioteket er slike samarbeidsformer viktige, det styrker samarbeidet og gir nærhet til praksisfeltet. Vi får kunnskap om deres kliniske problemstillinger og erfaringer, og hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til det å jobbe kunnskapsbasert, utdyper Røkholt.

En lang rekke positive evalueringer fra deltakerne fra Akerhus universitetssykehus (Ahus) vitnet om at møtet med universitetet ble høyt verdsatt.

Slik bygget de opp fagdagen

Det var ledere, fagsykepleiere samt sykepleiere med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis fra ortopedisk klinikk på Ahus som møtte til fagdagen på Kjeller, og målet var å friske opp kunnskapene innen KBP.  Et annet mål var komme i gang med systematisk utvikling og revidering av prosedyrer og veiledende behandlingsplaner innen sårbehandling, forebygging av trykksår, behandling av traumatiske hodeskader og hoftebrudd. 

Dagen vekslet mellom undervisning for hele gruppen om den trinnvise arbeidsmetoden i KBP, søkestrategier og arbeid i ulike prosjektgrupper.

Kari Kalland, spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket Kjeller, underviste i hvordan man kan søke etter oppdatert, oppsummert og kvalitetssikret kunnskap.

Mange av kriteriene for å lykkes med å innføre og jobbe kunnskapsbasert var til stede: Motiverte ansatte med kunnskaper om KBP som arbeidsmetode i forbedringsarbeid – og ledere som tar initiativ, støtter, gir rammer og er med i planlegging av videre fremdrift for prosjektene.

- Nærhet og samarbeid mellom universitet og praksisstedene i helsetjenesten kan bidra til å styrke kvaliteten på praksisstudiene. Ortopedisk klinikk ved Ahus er praksissted for mange av våre sykepleierstudenter, og de har mange ansatte med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, avslutter Røkholt. 

chatbot-portlet