Droppe til innhold

Nyheter

Vil du lede Den gode studentopplevelsen?

Vil du lede Den gode studentopplevelsen?

OsloMet starter det fireårige programmet Den gode studentopplevelsen 1. januar 2020. Vi ser nå etter en engasjert og driftig programansvarlig som kan lede denne satsingen!

Satsingen Den gode studentopplevelsen handler om at alt vi gjør skal ha studenten i sentrum, og blir en av OsloMet sine viktigste prioriteringer de fire kommende årene. Programeier er prorektor for utdanning, Nina Waaler. Hun ser nå etter en engasjert og driftig OsloMet-ansatt som kan lede denne satsingen!

Se den fulle utlysningen her

Til dette arbeidet trenger vi en programansvarlig som har god kunnskap om institusjonen vår, og som evner å løfte blikket og ha "OsloMet-perspektivet", sier Waaler, og påpeker at det er vel så viktig som kompetanse på digitalisering.

Den gode studentopplevelsen ved OsloMet er helt i tråd med føringene i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning, og våre strategier for virksomhetsutvikling og digital transformasjon. Men dette handler om mer enn digitalisering. Det handler også om at vi, som utdanningsinstitusjon og tjenestetilbyder, har god forståelse for hvem vi er til for, hva samfunnet og brukerne av våre tjenester forventer av oss, sier Waaler.

Fire fokusområder

Programmet vil ha fire fokusområder: 

  • Studenten skal oppleve en god oppstart, enkel tilgang på riktig informasjon og sømløse prosesser før, under og etter studieløpet
  • Studentene skal oppleve høy kvalitet i undervisning og trivsel i sin studiehverdag
  • Studentene skal oppleve OsloMet som et studiested med mulighet for internasjonalisering og mobilitet
  • Studentene skal oppleve et fleksibelt utdanningstilbud 
chatbot-portlet