Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av trappeløp i en bygning på OsloMet

Mental helse: Husk å ta pauser!

Det er krevende tider for alle. Fysisk isolasjon kan sette vår mentale helse under press, og situasjonen med hjemmekontor ser ut til å vedvare en stund til.

I det siste er det satt fokus på mental helse i forbindelse med nedstenging av samfunnet. Hjemmekontoret kan også være tungt til tider. Derfor har vi forsøkt å formulere noen tips og råd under Mental helse på denne nettsiden.  

Et av de viktigste rådene er å koble av og ut fra jobben når du har fri! Å være "på" hele tiden kan bli utmattende i lengden. Derfor er rammer rundt hva som er arbeid og hva som er fritid viktig. 

  • Når de fleste møter er digitale, husk å legg inn tid til "å lufte hodet". Pauser mellom møter er viktig og alle trenger pusterom.
  • Sett rammer for fritiden din ved å slå av varsler på e-post og Teams. Avslutt arbeidsdagen til vanlig tid.
  • Prioritér å være litt fysisk aktiv hver dag, gå ut og fyll på med dagslys og D-vitamin. Husk at du har rett til én times trening i uka. Bruk den timen. Du trenger ikke jogge eller satse på en topp-tur. Litt bevegelse i dagslys er bedre enn ingenting. 
  • Strever du med noe, så ikke sitt alene med ting. Kontakt en kollega, verneombud, leder eller en annen person du har tillit til! 

Utfordrende tid for Ph.D-kandidater

Spesielt utfordrende kan det være for Ph.D.-kandidatene (stipendiater), hvor arbeidet i stor grad er helt avhengig av egen innsats, tankekraft og "disiplinering". Pandemien gjør ikke vilkårene enklere. På oppfordring fra Fakultet for teknologi, kunst og design har HR i et samarbeid med Medieseksjonen laget noen filmer som kan være til hjelp og trøst for stipendiater og andre ansatte. For å ivareta internasjonalt ansatte litt særlig er filmsnuttene utarbeidet på engelsk. 

Trenger du støtte?

Under Covid-19 kan ansatte ved OsloMet få støtte av bedriftshelsetjenesten Avonova (tidligere Stamina Helse). Ansatte kan få inntil tre støttesamtaler med helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i pandemien, både når det gjelder jobbrelaterte spørsmål og private forhold. Arbeidsgiver dekker utgiftene. 
Gjør avtale med bredriftshelsetjenesten her.

Ph.D.-kandidater (stipendiater) kan i tillegg kontakte Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Oslomet har egen avtale som innebærer mental helsehjelp med SiO sine behandlere. Konsultasjonen tilbys digitalt, og arbeidsgiver dekker utgiftene.
Se mer info på SiOs nettsider "Noen å snakke med"