Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Ny direktør for organisasjon og infrastruktur, Vigdis By Kampenes.

Vigdis By Kampenes er ny direktør for organisasjon og infrastruktur 

Universitetsstyret har i dag ansatt Vigdis By Kampenes som ny direktør for organisasjon og infrastruktur ved OsloMet. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, og tiltrer 1. oktober. 

Vigdis By Kampenes har lang ledererfaring, sist fra sin nåværende stilling som leder av avdeling for prosjekt og utvikling i Forsvarsbygg. Der har hun ansvaret for investeringsporteføljen på fem milliarder kroner årlig, og er en del av toppledelsen. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Statsbygg, forsker i Simula og selvstendig næringsdrivende. Kampenes har en doktorgrad i informatikk og mastergrad i statistikk.

– Jeg ser frem til å bli en del av OsloMet og delta i videreutviklingen av universitetet sammen med rektor, øvrig ledelse, tillitsvalgte og ansatte. Som tidligere forsker vender jeg nå tilbake til akademia, og til en spennende institusjon som leder an i kunnskapsutviklingen, sier Kampenes.

Den påtroppende direktøren understreker viktigheten av godt samspill mellom alle delene av organisasjonen.

– Profesjonelle administrative støttetjenester og velfungerende infrastruktur er premisser for at OsloMet skal lykkes med å levere utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet. Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte, og til å sette meg inn i hvordan det jobbes i divisjonen, sier hun. 

Inn i rektors ledergruppe 

Divisjon for organisasjon og infrastruktur omfatter fagområdene økonomi, HR, eiendom, IKT, dokumentforvaltning, sikkerhet og beredskap, og samfunnskontakt og kommunikasjon. Som leder for divisjonen vil Kampenes sitte i rektors ledergruppe.

– Jeg er glad for å få Vigdis med på OsloMet-laget. Hun har lang erfaring og ikke minst høy kompetanse som leder innenfor digitalisering og organisasjonsutvikling. Hennes kunnskap om utvikling av eiendomsporteføljer vil også komme svært godt med i fasen vi er inne i nå, sier rektor.

– I tillegg har Vigdis også bakgrunn som forsker. Det er et viktig perspektiv å ha med seg at alle arbeidsoppgaver ved universitetet handler om å kunne levere best mulig utdanning, forskning og formidling, sier Krogh.

Fungering ut september

Økonomidirektør Line Haugen har fungert som direktør for organisasjon og infrastruktur siden 25. april, da Asbjørn Seim sluttet i stillingen. Haugen vil lede divisjonen fram til Vigdis By Kampenes overtar 1. oktober.

– Tusen takk til Line for svært god ledelse og godt arbeid i vår, og videre gjennom sommeren. Hun har vist både handlekraft og godt skjønn som fungerende i stillingen. Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med henne når hun går tilbake til stillingen som økonomidirektør, sier rektor Christen Krogh.