Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bildet viser logoen til OsloMet.

Vellykket kick off for campusprogrammet

Engasjerte deltakere fra enhetene preget kick off for arbeidet i campusprogrammet ved OsloMet.

Alle fakulteter, sentre og flere avdelinger i fellesadministrasjonen var representert på oppstartsmøtet 4. desember, der hensikten var å sikre felles forståelse for programmets hovedaktiviteter, organisering og framdriftsplan.

Det ble også snakket om hvordan man best samarbeider for å få jevnlig oppdatering fra arbeidet i fakultetene og sentrene, slik at man får god styring og iverksettelse av tiltak på ulike nivå.

Les mer om bestillingen som har gått til enhetene

Leder for campusprogrammet, Arne-Vetle Gulliksen, var godt fornøyd med oppstartsmøtet.

– Det var positiv stemning blant deltakerne, og en unison tilbakemelding om at man ser frem til å jobbe og lykkes med prosjektene i campusprogrammet, sier Gulliksen.

– Tilbakemeldingen er også at selv om arbeidet blir krevende, synes mange at det er tilfredsstillende å jobbe tverrfaglig med strategisk viktige problemstillinger for OsloMet, sier han.

Det er lagt opp til en bred involvering som sikrer en god prosess og medvirkning videre.

Representantene for enhetene skal ha jevnlige statusmøter med programledelsen, og det vil informeres om fremdrift i interne nyhetssaker.

Les mer om campusprogrammet