Hjelp til å lage digital undervisning

Nyhetportlet

Hjelp til å lage digital undervisning

Hjelp til å lage digital undervisning

Se veiledninger om hvordan du lager digital undervisning. Hver dag blir flere hjelpemidler tilgjengelige! Vakttelefon for digital hjelp til undervisere er bemannet mandag-fredag.

Mange lager gode brukerveiledninger og anbefalte framgangsmåter til alle som skal bruke digitale undervisningsverktøy.

DIGIN på OsloMet har samlet veiledninger her

Veiledningene fra Digin finner du i Canvas (oslomet.instructure.com).

  • Minikurs: Slik kan du undervise nettbasert
  • Lag video i Powerpoint som publiseres i Canvas
  • Digital samling via konferanser i Canvas
  • Digital samling via Zoom
  • Digital samling via Adobe connect

Mange flere veiledninger finner du hos UNIT

UNIT (direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) har samlet en lang rekke ressurser og tips for digital undervisning (unit.no)

Hjelp til digitale verktøy til undervisningen: Bemannet vakttelefon

DIGIN har nå en vakttelefon for spørsmål om digitale verktøy i undervisning. Den er bemannet av 3 personer, og de vil hjelpe undervisere så raskt de kan.  

Tlf: 400 01 156 

Åpningstider for vakttelefonen

Mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00
(telefonen er avskrudd i helgen).

Kontakt på e-post

Vi svarer på e-poster i åpningstiden: digin@oslomet.no 

For andre IT-relaterte henvendelser: itservicedesk@oslomet.no

Auditoriehjelpen

Auditoriehjelpen kan hjelpe med teknisk brukerstøtte for veiledning av studenter på video.

Ønsker du ha undervisning over Zoom, kan vi også yte brukerstøtte på dette. Les tips om hvordan du kommer i gang med Zoom. 

Et forum med kollegaer kan hjelpe deg

Du kan få hjelp til å løse problemer med digitale verktøy i Teams-gruppa Digital kollegastøtte. Følg lenken inn i teamet, og åpne de ulike kanalene som ligger skjult i menyen. Forumet er ikke en betjent førstelinje, men et sted der du kan stille spørsmål til og dele erfaringer med dine kollegaer.