Droppe til innhold

Nyheter

Presentasjon av styrekandidatene

Presentasjon av styrekandidatene

25 ansatte er nominert som kandidat til OsloMet-styret. Her kan du lese kandidatenes presentasjoner av seg selv og hva de kan bidra med i styret hvis de blir valgt. Valget gjennomføres 20.–24. mai.

Bak navnet til den enkelte kandidat er det lenket til en presentasjon kandidaten har skrevet av seg selv og sitt kandidatur.

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF):

Representanter for ansatte i tekniske og administrative stillinger (TA):

Les mer om styrevalget.