Droppe til innhold

Nyheter

Hvem skal du stemme på?

Hvem skal du stemme på?

Se opptaket fra møtet der de 25 ansattkandidatene presenterer seg selv og styrekandidaturet sitt. Styrevalget avholdes 20.–24. mai.

Se opptak fra presentasjonsrunden i valgmøtet

Slik stemmer du

Valget gjennomføres 20.–24. mai. Du blir invitert på mail til å stemme digitalt. Er du midlertidig ansatt i UF-stilling, får du e-post med invitasjon til å stemme ved et eget valg i juni. Les mer om hvordan valget gjennomføres. 

Dette er kandidatene

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF):

Representanter for ansatte i tekniske og administrative stillinger (TA):

chatbot-portlet