Droppe til innhold

Nyheter

Hentet inspirasjon til fremtidig universitetsbibliotek

Gry og Mari fra LSB i Nederland

Hentet inspirasjon til fremtidig universitetsbibliotek

To bibliotekarer fra Læringssenter og bibliotek dro til Nederland for å finne inspirasjon til rollen som fremtidig universitetsbibliotek. Hvordan andre universitetsbiblioteker er organisert, hva de jobber med og hvordan de tilrettelegger bibliotekene var noen av spørsmålene de søkte svar på.

En overgang fra høgskole til universitet innebærer bl.a. at organisasjoner som Læringssenter og bibliotek (LSB), som er en del av HiOAs vitenskapelige infrastruktur, står overfor en endring. De skal gå fra å være et høgskolebibliotek til et universitetsbibliotek. Men hva innebærer det?

For å utvide horisonten søkte vi om Erasmus+ stipend for å dra til Radboud University Nijmegen i Nederland på jakt etter noen svar. Søknaden gikk igjennom og i september 2016 dro vi ut på tur. Når vi først var i gang kombinerte vi Erasmus-turen med en studietur, slik at vi ikke bare besøkte et sted, men også kunne få et lite sammenligningsgrunnlag ved å også besøke universitetsbibliotekene i Amsterdam og Rotterdam også.

Valg av reisemål

Vi valgte å besøke Radboud University fordi det størrelsesmessig kan sammenlignes med HiOA. I Nederland er bruken av engelsk utbredt både muntlig og skriftlig og det var derfor heller ikke noen språkutfordringer knyttet til dette reisemålet. Universitetsbiblioteket i Radboud tok imot oss med en innholdsrik plan for oppholdet, som viste seg å gi oss det vi var på jakt etter og mere til. Vi hadde møter med ledelsen, med fagpersoner innenfor forskjellige arbeidsområder og fikk omvisninger på ulike typer av biblioteker; alt fra heldigitale til mer tradisjonelle biblioteker.

Forberedelser

Vi hadde forberedt oss en del før turen ved å studere nettsider, årsrapporter og strategier. Likevel var vi uforberedt på den store mengden relevant informasjon vi fikk i møte med de ansatte på universitetsbiblioteket. Da vi dro hadde vi planer om å gå ut og utforske byen på kveldstid, men dette ble det dessverre lite av - om kvelden bearbeidet vi informasjonene vi hadde fått i løpet av dagen, for at ingenting skulle gå i glemmeboken.

Nyttige erfaringer

Da vi reiste til Nederland var LSB så vidt i gang med forarbeidet til en kommende omorganisering. Formålet med denne prosessen er bl.a. å effektivisere noen av arbeidsoppgavene våre for å frigjøre ressurser som kan ta fatt på flere og nye oppgaver. Med erfaringene våre fra Nederland kunne vi gi konkrete innspill til denne omstillingsprosessen. Her er noen av de erfaringene vi gjorde oss:

Organisering

Universitetsbiblioteket ved Radboud hadde selv nylig vært igjennom en stor omorganisering. I møte med bibliotekets ledelse ble vi introdusert til omorganiseringsprosessen og resultatene av dette arbeidet. Noe av det som var særlig nyttig å høre om var deres organisering av ‘back office’ og ‘front office’. Det vil si at de er organisert etter om de jobber med fellestjenester som f.eks. katalogisering, digitalisering og innkjøp (back office) eller mer utadrettet virksomhet som publikumstjenester, det vil si skrankevakter, undervisnings- og forskningsstøtte osv. (front office). Det å ha sentraliserte fellestjenester ble særlig fremhevet som en måte å effektivisere arbeidet på. Dette er også noe LSB går inn for i de nye planene for omorganiseringen.

Universitetsbiblioteket i Radboud hadde også tett kontakt med de ulike fakultetene. Både gjennom jevnlige møter med fakultetsledelsen, men også gjennom mindre teams av bibliotekarer som jobber tett mot de ulike fakultetene. Disse teamene ble ledet av fakultetsbibliotekarer som alle var i tett kontakt med de ansatte og gjerne fysisk tilstede på fakultetet. Blant oss bibliotekarer kalles denne funksjonen også for «embedded librarianship». Fakultetsbibliotekarene utarbeidet en strategi for arbeidet til disse bibliotekarteamene som både tok høyde for fakultetenes mål og strategier, men også bibliotekets.

Andre arbeidsoppgaver

Utover nyttig informasjon om de emnene vi hadde meldt som interesseområder i forkant av besøket, ble vi introdusert til arbeidsoppgaver som vi selv ikke jobber så mye med (enda). Dette var f.eks. Research Data Management, som grovt sagt handler om organisering og lagring av forskningsdata. Dette feltet har de jobbet mye med i Nederland og det var derfor enormt interessant å høre om deres erfaringer. De hadde også mange gode råd til hva dette arbeidet bør gå ut på.

Når det gjaldt undervisning i informasjonskompetanse, gjorde de dette litt annerledes enn oss. For eksempel bestod undervisningen til alle bachelorstudenter av undervisningsvideoer. Det vil si standardiserte undervisningsopplegg som underviserne på fakultetene kunne inndra i egen undervisning. På den måten var undervisning i informasjonskompetanse fra biblioteket integrert i de faglige lærernes undervisning. Underviserne hadde selv kommet med innspill til hvilke kompetanser de mener at deres studenter må ha i forbindelse med akademisk arbeid og oppgaveskriving. Med tanke på vårt arbeid med effektivisering og utvikling av bibliotekets tjenester var dette inspirerende å høre om.

Fysiske lokaler

Og så var det de fysiske lokalene. På de tre universitetene vi besøkte var det tydelig at bibliotekene er prioriterte institusjoner i institusjonen. De har store flotte nyrenoverte lokaler med varierte sitteplasser og fleksible møbler. De har også alle et stort og sentralt plassert hovedbibliotek.

Som oss, hadde også de fått tilbakemeldinger på manglende tilgang til kaffe og stikkontakter på biblioteket. Dette hadde de fått gjort noe med og resultatet var tydelig rundt om på bibliotekene. Her var kaffeautomater og cafeer velintegrert i biblioteklokalene og det var flust med stikkontakter både hengende ned fra tak, innebygd i arbeidsbord og i vegger. En annen tilbakemelding studentene ga var mangel på stasjonære pc’er. Biblioteket hadde derfor sørget for at de fikk 100 nye pc-plasser på hovedbiblioteket, og de ble godt brukt! 

Våre erfaringer med Erasmus+ utveksling

Å dra på studietur kan varmt anbefales. Vi fikk en fin mulighet til å studere andre bibliotek og kom hjem med masser av ny kunnskap og inspirasjon til eget arbeid. Etter fire intensive dager med tett program, sitter vi også igjen med mange gode erfaringer som har vært svært nyttige for den endringsprosessen vi på LSB er i nå. Vi har i tillegg knyttet nye kontakter og fått utvidet nettverket vårt (julekort er allerede utvekslet).

At vi fikk praktisert en litt rusten engelsk var også en ekstra bonus for turen. Dessuten oppdaget vi at nederlendere er utrolig gjestfrie og vennlige og at Nederland absolutt er et land vi vil besøke igjen. Alt i alt: veldig innbytterikt!

chatbot-portlet