OsloMet fordømmer krigshandlingene

Nyhetportlet

Foto av fasaden til Fyrhuset på campus Pilestredet.

OsloMet fordømmer krigshandlingene

Rektor Christen Krogh fordømmer angrepene på sivilbefolkningen i Palestina på det sterkeste. OsloMet har støttetjenester for studenter og ansatte som trenger noen å snakke med.

– Det er hjerteskjærende å være vitne til de grufulle krigshandlingene som utspiller seg i Palestina. Tapene og lidelsene er enorme, og vi fordømmer staten Israels angrep på sivile og sivile infrastruktur. Det finnes ingen unnskyldninger for de overgrepene vi ser utfolde seg.  Dette er på ingen måte forholdsmessige reaksjoner på Hamas angrep i Israel - et angrep vi også fordømmer. 

– Vi må få en umiddelbar humanitær våpenhvile, sier rektor ved OsloMet, Christen Krogh. 

– Mange av våre studenter og ansatte har det tungt. Flere kan ha mistet familiemedlemmer, venner og kolleger i hjemlandet, eller frykter for deres liv. Det er viktig at vi ser hverandre og tar godt vare på de som nå har det ekstra vanskelig. Universitetet har tilbud om støttetjenester for de som har behov for noen å snakke med, sier Krogh.

Les rektor Christen Krogh sin uttalelse om OsloMets solidaritet med de sivile krigsofrene (oslomet.no).

Tilbud fra bedriftshelsetjenesten

OsloMet vil støtte og vise omsorg for studenter og ansatte ved OsloMet som er berørte av krigshandlingene.

Ansatte kan snakke med nærmeste leder dersom de ønsker det.

Du kan også ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten for å få tilbud om samtale. Hver ansatt har mulighet til å få inntil tre samtaler.

Samtalen er taushetsbelagt, og ledere har ikke tilgang til å vite hvem som har bestilt og gjennomført samtaler med bedriftshelsetjenesten.

Send e-post direkte til kundesenter@avonova.no for å få tildelt tid til samtale.

I e-posten skal det fremkomme:  

  • bestillingsnummer 429703  
  • ansattes navn  
  • telefonnummer  
  • fødselsdato, ikke personnummer.

Du vil deretter få tildelt avtaletid på e-post og SMS, med informasjon om oppmøtested og hvordan du tar kontakt dersom tidspunktet ikke passer. Det er tre dagers frist på å avbestille time.

Støttetjenester for studenter

Studenter på OsloMet har tilgang til flere støttetjenester. Her finner du informasjon om tilbudene slik at du kan henvise studenter videre: